Bli med på verdens største prosedyrekonkurranse

Vi søker studenter til å bli med på fakultetets lag til den prestisjefylte prosedyrekonkurranse Jessup i Washington, DC, USA. 

Laget fra 2019, fire studenter fra det juridiske fakultet, på trappene til bygget der konkurransen avholdes
Vårt lag i Telders Moot Court Competition 2019. F.v.: Margarita Avramtcheva, Ellen Bennin Brataas, Mathias Gautier og Fredrik Andreas Stenstadvold (foto: Jørgen Sørgård Skjold / UiO)

Juridisk Fakultet søker studenter til å delta i Jessup prosedyrekonkurranse 2022.  Jessup er verdens største prosedyrekonkurranse med deltagere fra 100 ulike land. Konkurransen gjennomføres i Washington, DC, USA. 

Les med om Jessup her 

Søknadsfrist er fredag 10. september 

Fakultetet dekker kostnader forbundet med deltagelse, herunder eventuelt reise og opphold til finalerunder, dette avhengig av om finalerunden holdes fysisk og UiO kvalifiserer seg.

Hvorfor delta?

Deltagelse gir deg internasjonal erfaring, møter med dyktige medstudenter, forbedret skriveteknikk og muntlige ferdigheter – og 10 studiepoeng i graden Master i rettsvitenskap (må innpasses som del av graden).

For studenter på Public International Law og JUS5540 er tematikken også direkte koblet mot pensum og deltagelse vil slik sett gi ekstra undervisning.

Se flere detaljer på emnesidene:

JUS5040 - Moot Court

JUS5041 - Prosedyrekonkurranser

Hvem kan søke 

Vi ser etter 4-5 studenter som skal representere UiO i konkurransen. Vi ønsker at du har fullført 3. år av studiet, videre vil søkere med dokumentert erfaring fra prosedyrekonkurranser, i første rekke internasjonale prosedyrekonkurranser ha en fordel. Du må ha svært gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig og ha gode ferdigheter i og forutsetninger for lagarbeid

Det vil bli avholdt en lukket audition/intervju, på engelsk, i forbindelse med utvelgelse av deltagere.

Deltagere må påregne regelmessig arbeid med forberedelser, videre ønsker vi at deltagerne kan bidra inn i undervisningen knyttet til prosedyre som ambassadør eller andre roller, dette vil bli lønnet som undervisningsassistent. 

Dersom du ønsker å delta, så søker du via dette nettskjemaet innen 10. september. 

 

Publisert 31. aug. 2021 16:38 - Sist endret 31. aug. 2021 16:38