Trenger du hjelp til å få startet opp kollokveringen til våren?

Høsten 2021 startet vi kollokviementorordningen, en ordning for studenter som ønsket hjelp til å komme i gang med kollokviering på starten av semesteret. Dette tilbudet ble populært og vi ønsker nå å utvide tilbudet til våren 2022!

Bildet kan inneholde: datamaskin, personlig datamaskin, netbook, bord, eiendom.

(Foto: Marvin Meyer hentet fra Unsplash)

Flere studenter har knapt satt sin fot på campus de siste semestrene, og flere studentkull har hatt mer digital enn fysisk undervisning i løpet av sin tid som jusstudenter. Mange kan dermed trenge oppstarthjelp for å komme i gang med kollokveringen med andre medstudenter.

Vi vil derfor gi et tilbud for dere som ønsker slik hjelp – enten du er enkeltstudent uten kollokviegruppe eller dere er en allerede etablert kollokviegruppe. Er du student uten kollokviegruppe vil vi søke å etablere en kollokviegruppe sammen med fire til fem andre studenter i samme situasjon. Tilbudet gjelder for studenter som tar obligatoriske emner fra andre semester og utover.

Tilbudet innebærer at gruppen vil få en samling på to timer, med en erfaren student som vil fungere som kollokviementor. Dette tilbudet er ment for å fasilitere og legge til rette for god kollokvievirksomhet. Samlingen vil være i januar eller februar, etter avtale med kollokviementoren. Ordningen vil også ta hensyn til gjeldende smittevernsråd i forhold til å tilrettelegge for fysiske eller digitale møter. 

Du kan melde din interesse for tilbudet i løpet av ferien. Fristen for å melde seg på ordningen er søndag 23. januar. 

Påmeldingsskjemaet finner du her:
https://nettskjema.no/a/238180 

De tilgjengelige ressursene for tilbudet er begrenset, og dersom interessen overstiger det vi har av ressurser er vi nødt til å foreta en prioritering av de tilgjengelige ressursene. Vi kan derfor ikke garantere at alle som ønsker det vil kunne få tilbudet.

Dersom du har spørsmål om dette, kan du ta kontakt med Thea Dahlborg på t.m.l.dahlborg@jus.uio.no. 

Publisert 22. des. 2021 13:44 - Sist endret 12. jan. 2022 11:30