Vil du jobbe som skriveveileder ved siden av studiene våren 2022?

Til våren 2022 søker vi etter nye skriveveiledere i flere ulike stillinger. Vi søker også etter erfarne skriveveiledere som har hatt en pause fra oppgaveretting, og nå kan tenke seg å starte opp igjen.

Skriveveileder, studentansatt, datamaskin, fagbok, skrivesaker

Vi søker etter erfarne studenter som kan veilede ferske studenter i det skriftlige arbeidet på studiet! Foto: UiO/Oda Hveem

Det juridiske fakultetet bruker studenter på rettsvitenskap til å veilede og gi tilbakemelding på skriftlige innleveringer på 1. og 2. studieår. 

Som skriveveileder bidrar du til et godt studiemiljø, gode diskusjoner og gode skriftlige arbeider. Du får anledning til å jobbe med studierelevant stoff samtidig som du får betalt. Det å gi tilbakemelding på andres tekst gir deg bedre skriftlige ferdigheter og det å lede en gruppediskusjon gir deg bedre muntlige ferdigheter. Rollen som skriveveileder er også blitt kalt «oppgaveretter» eller «studentretter».

Vi søker også etter erfarne skriveveiledere som ønsker å jobbe på en skrivelab CELL starter opp  våren 2022. Skrivelaben vil støtte opp under det eksisterende undervisningstilbudet som finnes i juridisk skriving på fakultetet. Våren 2022 vil man starte med skriveverksted tilknyttet JUS1211 og 2111.

For nye oppgaverettere

  • Skriveveiledere som skal gi tilbakemelding på totalt fire oppgavesett på JUS1211. Du retter kurs- og fakultetsoppgavene i familie- og arverett samt fast eiendoms rettsforhold. Du kan søke om å holde skriveverksted på JUS1211 som en del av stillingen. Du deltar også på to møter med faglærere underveis i semesteret. Du retter 10-15 oppgaver pr. oppgavesett. 
  • Skriveveiledere som skal gi tilbakemelding på totalt 5-6 oppgavesett på 2.studieår. Du kan søke om å holde skriveverksted på JUS2111 som en del av stillingen. Du retter 10-15 oppgaver pr. oppgavesett.

For erfarne oppgaverettere

  • Læringsassistent på JUS1111. Her retter du alle oppgavesettene (5 til sammen med 10-15 oppgaver pr. oppgavesett) på emnet. I tillegg vil du holde skriveverksted i anledning de obligatoriske oppgavene i erstatningsrett og kjøp- og avtalerett. Du innstiller til godkjent/ikke godkjent på de obligatoriske oppgavene og deltar på to faglærermøter.
  • Skriveveiledere til JUS1211 rettslig argumentasjon. Rettepakken består av 3 kursoppgaver og en fakultetsoppgave i juridisk metodelære. På den første kursoppgaven skriver studentene oppgaven i grupper. Du gir tilbakemelding muntlig til den enkelte gruppen. Du kan søke om å holde skriveverksted på JUS2111 som en del av stillingen. Du retter 10-15 oppgaver pr. oppgavesett.
  • Dedikert veileder ved skrivelaben. Du vil her være ansvarlig for å avholde skriveverksteder i anledning de forskjellige oppgavene som inngår i skrivelabens tilbud. Du skal bidra på emnene JUS1211, JUS1111 og JUS2111. Verkstedene vil bli avholdt sammen med skriveveiledere på det aktuelle emnet. Du kan påregne omtrent 28 timer tilstedeværelse i løpet av semesteret. Det vil bli medregnet en time forberedelsestid pr. time i skrivelaben.

Som skriveveileder skal du gi tilbakemeldinger på kurs- og fakultetsoppgaver på 1. og 2. studieår. Kurs- og fakultetsoppgavetilbudet er en viktig del av undervisningstilbudet og studentene trenger gode og konstruktive tilbakemeldinger på sine tekster. Som skriveveileder forplikter du deg til å rette oppgaver gjennom semesteret, som en rettepakke, hvor du skal rette mellom 10-15 oppgaver på hver innlevering gjennom det aktuelle semesteret. Vi rekrutterer skriveveiledere på bakgrunn av søknad, vi legger vekt på personlig egnethet, samtidig er det et krav at du har avlagt eksamen på 1. og 2. studieår med gode karakter i samtlige juridiske fag. 

Nye skriveveiledere får opplæring i både grunnleggende pedagogikk og spesifikke læringsoppgaver, og denne gjennomføres i starten av semesteret. Videre vil vi arrangere samlinger hvor de ulike læringsassistentene kan treffes og utveksle erfaringer.  

Lønn: Oppdragene lønnes etter lønnstrinn 35, som tilsvarer 186,87 kr per time. Som skriveveileder vil du få betalt 186,87 kr per oppgave. Du vil også få utbetalt 3 timer forberedelsestid per oppgavesett. I skrivelaben vil du få betalt per time. Opplæring i anledning oppdraget er lønnet.

Søknadsfrist er søndag 5.desember. Du søker ved å sende e-post til Eivor Daae Mæland på e.d.maland@jus.uio.no. Bruk emnetittel «Søknad V22 studentretting».

  • Dersom du ønsker å søke på stilling som skriveveileder uten retteerfaring fra før ber vi deg om å sende en kort søknad med en tekst hvor du beskriver hva som er «god tilbakemelding».
  • Dersom du ikke har retteerfaring fra før og ønsker å holde skriveverksted i tillegg til å rette oppgaver, må du spesifisere dette i søknaden.
  • Dere som søker på stillinger der dere skal holde skriveverksted, vil bli innkalt til intervju. Intervjuene gjennomføres av administrativ koordinator for læringsassistenter og studentleder for skrivesatsningen i CELL. Dersom du retter oppgaver inneværende semester kan du søke på stillingen ved å svare på utsendt nettskjema.

 

CELL, Centre for Experiential Legal Learning har fått status som Senter for fremragende utdanning (SFU) og har oppstart 1. juni 2020. CELL vil bidra med mer pedagogisk opplæring av læringsassistenter ved fakultetet, arbeide for å styrke samarbeidet mellom assistenter og fagmiljøet og øke bruken av læringsassistenter til flere fag og emner enn i dag.

Publisert 23. nov. 2021 15:18 - Sist endret 3. des. 2021 13:40