Vil du jobbe som undervisningsassistent på emnet Programming for Lawyers?

Vi søker etter 1-2 undervisningsassistenter til emnet Programming for Lawyers høsten 2021. De som tilsettes må ha grunnleggende ferdigheter i programmering.

Gul tom stol

Vi søker studenter som vil bidra i undervisningen ved Det juridiske fakultet (illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Dette er en mulighet til å utvikle kunnskapen innenfor programmering og vi ønsker engasjerte søkere. Om du planlegger å skrive masteravhandling innenfor temaet Legal Technology vil oppdraget være særlig interessant. Det er mulighet for og du oppfordres til å engasjere deg i fagmiljøet.  

Det er viktig at du er komfortabel med å lede og veilede en gruppe studenter, i samråd med faglærer. Undervisningsspråket er engelsk. Fagene har et stort fokus på pedagogikk og aktiv deltakelse fra studentene. Dette gjør undervisningsformene både spennende, nytenkende men også utfordrende. En stilling som studentassistent vil også innebære en mulighet til å være med å videreutvikle undervisningen i et fag, og det er positivt om du er engasjert i utformingen av undervisningen ved fakultetet og hvordan denne kan forbedres i fremtiden. 

Andre ferdigheter/egenskaper som vi er ute etter: 

  • Grunnleggende ferdigheter i Python-programmering  
  • Gjerne noen studiepoeng i programmering, for eksempel IN1000, IN1900 e.l. 

  • Gode samarbeidsevner og et ønsker om å bidra til et godt læringsmiljø. 

  • Positiv og engasjert.  

  • Ansvarlig, konstruktiv og løsningsorientert.  

  • Pedagogisk 

  • Digitale ferdigheter (kunne bruke digitale verktøy i en undervisningssituasjon).  

Arbeidet vil blant annet bestå i å:  

  • Lede gruppetimer med ca. 10-15 studenter  

  • Veilede under øvelser 

  • Rette oppgaver  

Størrelse og varighet: Ca. 8. timer per uke, ca. 30.08.2021-01.12.2021 

Foreløpig timeplan for emnet er tilgjengelig her   

Emnebeskrivelse med læringsmål ligger her 

Oppdragene lønnes etter lønnstrinn 35 som tilsvarer 186,87 kr per time

Dersom du er interessert ta kontakt med Erik Winge innen 15. juni 2021 og legg ved en kort søknad

Les mer om CELL 

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.
 

Publisert 27. mai 2021 12:00 - Sist endret 27. mai 2021 12:00