Vil du jobbe som læringsassistent ved siden av studiene høsten 2022?

Til høsten 2022 søker vi nye læringsassistenter i flere ulike stillinger, blant annet oppgaveretter (gi skriftlig tilbakemeldinger på studentoppgaver), skriveveileder (gi muntlig veiledning på skriveverksteder) og kollokvieveileder (gi muntlig tilbakemelding på kollokvier).

Student sitter foran en PC med kaffekopp foran seg og noterer i en notatblokk

Vi søker etter erfarne studenter som kan veilede ferske studenter i det skriftlige arbeidet på studiet! Foto: UiO/Oda Hveem.

Det juridiske fakultetet bruker studenter på rettsvitenskap til å gi tilbakemelding på skriftlige innleveringer, veilede på kollokvier og skriveverksted på 1. og 2. studieår.

I dette arbeidet bidrar du til et godt studiemiljø, god læring og gode skriftlige arbeider. Du får anledning til å jobbe med studierelevant stoff samtidig som du får betalt. Å gi tilbakemelding på andres tekst, samt lede en gruppediskusjon, kan gi deg bedre skriftlige og muntlige ferdigheter.

Arbeidspakker

Nye læringsassistenter, uten erfaring, kan søke på disse arbeidspakkene: 

Arbeidspakke 1: Kollokvieveiledning:

JUS1111 – Nye læringsassistenter (ingen erfaring) gir muntlig veiledning til kollokviegrupper.

Arbeidspakke 2: Rettepakke for nye rettere (ingen erfaring):

JUS1211     3 oppgavesett, nye læringsassistenter gir skriftlig veiledning på alle:

  • 2 frivillige kursoppgaver: Kursoppgave i Fast eiendom og kursoppgave i Familie og arv.   
  • 1 frivillig fakultetsoppgave: Fakultetsoppgave i Fast eiendom. 
  • 1 frivillig fakultetsoppgave i Juridisk metodelære. 

Læringsassistent med 1 semesters erfaring eller mer:

Arbeidspakke 3: Skriveverksted

Læringsassistenter med 1 semesters erfaring kan være med på skriveverksted for JUS1111, JUS1211 og JUS2111. 

Arbeidspakke 4: Stor rettepakke på 2.  studieår

5 oppgavesett: Erfarne læringsassistenter med minimum 1 semesters erfaring gir skriftlig veiledning på alle:  

JUS2111
  • 1 frivillig kursoppgave i Statsforfatningsrett.  
  • 1 frivillig kursoppgave i Menneskerettigheter. 
  • 1 frivillig fakultetsoppgave.  
JUS2211
  • 1 frivillig kursoppgave i Forvaltningsrett.
  • 1 frivillig fakultetsoppgave.

I tillegg kan læringsassistene være med på å gi skriftlig veiledning på utkast til semesteroppgave. 

Arbeidspakke 5: Rettepakke for erfarne læringsassistenter

5 oppgavesett: Erfarne læringsassistenter med minimum 1 semesters erfaring gir skriftlig veiledning på alle:

JUS1111
  • 2 obligatoriske kursoppgaver: Kjøps- og avtalerett og Erstatningsrett.
  • 3 frivillige fakultetsoppgaver: Avtalerett, Kjøpsrett og Erstatningsrett. 

I tillegg gir læringsassistentene muntlig veiledning på skriveverkstedene i JUS1111.


Kvalifikasjoner

Vi rekrutterer læringsassistenter på bakgrunn av søknad. Vi legger vekt på personlig egnethet, samtidig er det et krav at du har avlagt eksamen på 1. og 2. studieår. 

Nye læringsassistenter får opplæring i både grunnleggende pedagogikk og spesifikke læringsoppgaver. Dette gjennomføres i starten av semesteret. Videre vil vi arrangere samlinger hvor de ulike læringsassistentene kan treffes og utveksle erfaringer. Det holdes også egen opplæring i å veilede kollokvier og skriveverksted. 

nn

Som læringsassistent blir du ansatt på 12 semesters timekontrakt med lønnstrinn 35, som tilsvarer 186,87 kr per time. 

Opplæring og møter med faglige i anledning oppdraget er også lønnet. 

Arbeidspakke 1: 

Kollokvieveileder får lønn for 12 samlinger på 2 timer gjennom semesteret, men du lønnes for 48 timer, da vi beregner to timer forberedelsestid før hver samling. Totalt, med møter og opplæring, vil dette bli omtrent 55 timer for ett semester. 

Arbeidspakke 3: 

Skal du jobbe med skriveverkstedene vil du få betalt per time og det vil bli medregnet én time forberedelsestid pr. time i skriveverkstedet. Totalt, med møter og opplæring, vil dette bli omtrent 46 timer for ett semester.

Arbeidspakke 2, 4 og 5:  

Når du jobber med skriftlig tilbakemeldinger på skriftlige besvarelser vil du få  betalt 3 timer forberedelsestid per oppgavesett og 1 time per besvarelse. Du gir tilbakemelding på omtrent 15 besvarelser pr. oppgavesett for obligatoriske oppgaver og omtrent 10 for frivillige oppgaver. Totalt, med møter og opplæring, vil dette bli omtrent 60 timer for arbeidspakke 2, omtrent 100 timer for arbeidspakke 4 og omtrent 116 timer for arbeidspakke 5.

Søknad

Søknadsfrist er 18. mai. Du søker ved å fylle ut dette skjemaet og laste opp CV: https://nettskjema.no/a/266704.

Hvis du har jobbet som læringsassistent våren 2022, vær vennlig å gå til dette skjemaet: https://nettskjema.no/a/266685.

Skriv om din motivasjon for å søke på stillingen, hva du tenker konstruktiv kritikk er, hvilken relevant erfaring du har og hvilken arbeidspakke du ønsker.

Ved spørsmål kontakt:

Administrativ koordinator for læringsassistenter Kristine Hansen (kristine.hansen@jus.uio.no).

 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Intervjuene gjennomføres av administrativ koordinator for læringsassistenter og relevant studentprosjektleder i CELL.

 

Logo for Senter for fremragende utdanning CELL, Centre on Experiential Legal Learning, har siden 1. juni 2020 hatt status som Senter for fremragende utdanning (SFU). CELL vil bidra med mer pedagogisk opplæring av læringsassistenter ved fakultetet, arbeide for å styrke samarbeidet mellom assistenter og fagmiljøet og øke bruken av læringsassistenter til flere fag og emner enn i dag.

 

Publisert 9. mai 2022 15:38 - Sist endret 9. mai 2022 16:04