Kursundervisning i Zoom

Undervisningsformen kan variere fra kurs til kurs, men du vil ganske sikkert møte på videoverktøyet Zoom i løpet av studietiden.

Hva er Zoom?

Zoom er et digitalt klasserom. Helt konkret er det litt som en videosamtale, bare med svært mange deltakere samtidig – faktisk opp til flere hundre. Det som ytterligere skiller Zoom fra en videosamtale er at man i Zoom finner typisk klasseroms-funksjonalitet, som for eksempel summegrupper og en egen knapp for å «rekke opp hånden» – bare digitalt.

Zoom vil bli benyttet til både live kursundervisning og live forelesning.

Kjøreregler på digitalt kurs

Hvordan foregår egentlig digitale kurs? Fysiske kurs er en setting vi alle er vant med. Det er naturlig å være litt nervøs for ukjent digital kursundervisning. Her følger litt normavklaring og «kjøreregler» for kursundervisningen.

Satt på spissen kan man si at den eneste relevante forskjellen mellom fysiske kurs og kurs i Zoom er at sistnevnte foregår i et digitalt klasserom. I prinsippet vil undervisningen derfor være akkurat slik du kjenner den: Læreren har regi og legger opp til diskusjon, summegrupper og oppgavegjennomgang.

Bruk webcam

Kursledere er som mennesker flest – de har et innebygd behov for umiddelbar tilbakemelding. Om ingen har på kamera blir det litt som å snakke til en vegg, eller som når du skriver noe i gruppechatten og får et overveldende «sett av …» etterfulgt av taushet. I tillegg kan det bli vanskelig å holde styr på diskusjoner mellom 20-30 studenter når du kun har stemmer å forholde deg til. Hvem var det egentlig jeg diskuterte med?

I kursundervisningen er det derfor et særlig poeng at du benytter deg av webcam. Søk trygghet i at de færreste har ideelle lysforhold og høy oppløsning på kameraet.

Om hjemmekontoret er rotete, eller du bor med flere som plutselig kan komme vandrende inn i bakgrunnen, kan du alltids bruke Zooms bakgrunns-funksjon. Den fungerer utmerket! Vi anbefaler at du velger en ikke-bevegelig bakgrunn, gjerne en helfarget bakgrunn. Bevegelige bilder tar mye kapasitet og reduserer kvaliteten på kursundervisningen.

Mikrofon: Testing og bruk

Det er sentralt at kursdeltakerne har mulighet til å snakke og delta i diskusjoner. Det forutsetter at mikrofoner er i orden. Test at mikrofonen fungerer før kurset begynner. Brukøreplugger eller et headset. Disse har vanligvis bedre mikrofon enn den innebygde på maskinen din. I tillegg vil man unngå ekko og feedback når lyden din ikke kommer fra maskinen.

Zoom har en innebygd «mute»-funksjon, og ofte har underviser valgt at mikrofoner er avskrudd når Zoom-undervisningen begynner. La "mute"-funksjonen være på når du ikke snakker, da holder du støynivået nede. På kursundervisning, hvor man forhåpentligvis snakker mye og deltar, kan man holde inne mellomromstasten på tastaturet for å «unmute» mikrofonen mens man snakker. Da er mikrofonen din aktiv så lenge du holder tasten inne. Med en gang du slipper tasten, så skrus mikrofonen av igjen (Push to Talk-funksjon).

Publisert 3. des. 2020 09:39 - Sist endret 3. des. 2020 09:39