Hva gjør CELL? Manus fra video

Da jeg begynte på jussen ble jeg fortalt at

-              Det var mye konkurranse mellom studentene og at jeg for eksempel måtte passe på lovsamlingen og domsamlingen min slik at ingen kunne innarbeide juksemarkeringer i dem #TB

-              Studiet innebærer mye pugging og for å bli god må du lese ca. 10 timer hver dag

-              Jussen er et modningsfag, og at det er vanlig å ikke «knekke koden» før langt ut i studieløpet, «bare hold ut»

-              Jussen ikke er for alle og ca. halvparten dropper ut i løpet av de første tre årene

Med tiden har jeg kjent igjen dette som mer eller mindre sant. Jeg har også erfart at

-              Jusstudenter i liten grad trener på noe annet enn juridisk metode i studietiden, selv om det er flere andre egenskaper som kan være nyttige å ha i arbeidslivet, det er jo juridisk metode vi testes i på eksamen. Samtidig er det flere som driver med juss på mer praktiske måter ved siden av studiet.

-              Jusstudenter har generelt dårlig kontakt med fakultetet og sine undervisere, og at vi får veldig få tilbakemeldinger og lite veiledning i løpet av studietiden

Det er mange studenter som kjenner seg igjen i dette, og sånn trenger det ikke å være. Derfor jobber jeg i CELL.

CELL står for Centre for Experiential Legal Learning som oversatt til norsk blir Senter for erfaringsbasert juridisk læring. CELL er et ressurssenter som jobber med utvikling av nye undervisningsformer og integrering av erfaringsbasert læring på fakultetet.

Med erfaringsbasert læring vil vi studenter lære bedre, og utvikle flere ferdigheter.

CELL jobber for at vi skal utvikle ferdigheter utover det å prestere på skriftlig skoleeksamen; gjennom praktisk erfaring med klienter og ekte juridiske problemstillinger, muntlig formidling og prosedyre, tvisteløsning, videreutviklet skriveundervisning, og bruk og utvikling av ny juridisk teknologi.

CELL har status som et Senter for fremragende utdanning. Som SFU har vi fått masse midler til å gjøre studieprogrammene på fakultetet bedre.

For deg som student så betyr tildelingen hovedsakelig tre ting: 1) mer aktiv læring i undervisningen; legg på, 2) flere muligheter til å bruke jussen i praksis; legg på, og 3) mer studentinvolvering i undervisningen og utviklingen av den. CELL tar studenter inn i utviklingen med et studentteam på syv ansatte og flere andre som hjelper til i konkrete prosjekter, og gjennom studenthøringer. CELL jobber også for å ta flere studenter inn i undervisningen som læringsassistenter og veiledere.

Denne videoen er kanskje første gangen du hører om oss? Vi har bare så vidt begynt. Senteret åpner faktisk ikke før 1. juni, men vi er allerede i gang: Det vi gjør nå er å planlegge veien videre som SFU og tilpasse oss høsten som kommer. Endringer, både store og små, er vanskelig å gjennomføre.

Du vil høre mer fra oss, og du vil merke at vi er her. I mellomtiden kan du lese mer om CELL på vår hjemmeside og følge CELL: Fremtidens jurist på Facebook.

Vi ses!

Publisert 1. mai 2020 09:42 - Sist endret 4. nov. 2020 10:19