Digital dugnad for undervisning

Få hjelp til gjennomføring av digital undervisning: en oversikt over lokale, nasjonale og internasjonale ressurser. Denne oversikten er utarbeidet av CELL og fagansvarlig for digital undervisning

Ressursbank for vitenskaplige

Hjelp og tips til hvordan gjennomføre digital undervisning. Laget med tanke på lærere ved Det juridiske fakultet, men åpent for alle. Koordinert av fagansvarlig for digital undervisning.  

Gå til Ressursbank (i Canvas)

English: Digital teaching resource website

Digitale seminarer om undervisning

Se også: tidligere seminarer

Ingen kommende arrangementer

Studenter og digital undervisning

Veiledninger og råd for studenter fra CELLs student-team, både om å være deltager på undervisning og om hvordan samarbeide med digitale verktøy. 

Gå til ressursside for studenter

English: Digital learning resources for students

Evaluering av digital undervisning

CELL gjennomfører hyppig studentevaluering av den nye digitale undervisningen. Lærere og forskere publiserer også deres erfaringer.  

Facebookgruppe - Digital dugnad i høyere utdanning

CELL har opprett en nasjonal facebook-gruppe for alle som underviser i høyere utdanning. Her deles tips, råd og bruksanvisninger om digital undervisning. 

Pedagogikk og digital undervisning

Flere nasjonale og internasjonale miljøer publiserer artikler om digital undervisning. Vi vil her lenke opp til artikler og pedagogiske ressurser knyttet til digital undervisning.