English version of this page

Ressursside for studenter

På denne siden finnes informasjon til fakultetets studenter om bruk av digitale plattformer, digital undervisning, læringsressurser og annet. Siden oppdateres fortløpende av CELL studentteam.

Studenter er verdifulle ressurser

I sommer produserte fem masterstudenter ved forvaltningsinformatikk undervisningsvideoer om emnet. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med CELL og professor Dag Wiese Schartum.

#SkrivRett

CELL jobber for å utvikle studenters skriveferdigheter og skriveundervisningen ved fakultetet. Som et ledd i dette arbeidet har student Martin Emil Aasen Jonassen skrevet en artikkelserie om juridisk skriving kalt #SkrivRett.

Digitale verktøy (UiO)

Gi tilbakemelding

Si ifra dersom du savner noe på ressurssiden vår. Gi oss forslag til nytt innhold.

Hva er egentlig CELL?