Digitale arrangementer

Tidligere

Bildet kan inneholde: font.
Tid og sted: 16. juni 2020 12:0012:40, Zoom

Mange planlegger å lage videoer til høstens undervisning. Derfor vil CELL starte opp en ny seminarrekke ulike programvarer du kan bruke til det. 

Bildet kan inneholde: font.
Tid og sted: 12. juni 2020 12:0012:40, Zoom

Mange planlegger å lage videoer til høstens undervisning. Derfor vil CELL starte opp en ny seminarrekke ulike programvarer du kan bruke til det. 

Illustrasjon brukt ved markedsføring av lunjsseminarer på Facebook
Tid og sted: 5. juni 2020 12:0013:00, Zoom

Det er fortsatt usikkert hvordan undervisningen til høsten kommer til å bli. Studentrepresentanter og studiedekanene ved de tre juridiske fakultetene i Norge skal samles for å dele erfaringer med den digitale undervisningen denne våren, og deres forventninger og ønsker for høsten 2020.

Illustrasjon brukt ved markedsføring av lunjsseminarer på Facebook
Tid og sted: 29. apr. 2020 12:0012:30, Zoom

Kunnskapsdepartementet har bedt universitetene planlegge for ulike digitale og fysiske scenarier for høstsemesteret. Styreleder ved Universitetet i Bergen mener en heldigital høst er høyst sannsynlig og Universitet i Oslo har allerede varslet om en heldigital semesterstart.

Illustrasjon brukt ved markedsføring av lunjsseminarer på Facebook
Tid og sted: 24. apr. 2020 13:0014:00, Zoom

Alle fagdispliner i høyere utdanning har flyttet sin undervisning over til digitale flater. Lærere ved de tre juridiske fakultetene i Norge inviteres til å diskutere digital juridisk undervisning i koronatiden.

Bildet kan inneholde: font.
Tid og sted: 21. apr. 2020 12:0012:30, Zoom

Ikke alle studenter er like. Tiden er inne til å se særlig på hvordan digital undervisning kan tilpasses ulike studenters behov.

Bildet kan inneholde: font.
Tid og sted: 14. apr. 2020 12:0012:30, Zoom

Nyheter fra USA viste at Zoom hadde svakheter knyttet til sikkerhet og personvern. Men er dette et problem i Norge?