Digitale arrangementer

Kommende

Illustrasjon brukt ved markedsføring av lunjsseminarer på Facebook
Tid og sted: 5. juni 2020 12:0013:00, Zoom

Det er fortsatt usikkert hvordan undervisningen til høsten kommer til å bli. Studentrepresentanter og studiedekanene ved de tre juridiske fakultetene i Norge skal samles for å dele erfaringer med den digitale undervisningen denne våren, og deres forventninger og ønsker for høsten 2020.

Tidligere

Illustrasjon brukt ved markedsføring av lunjsseminarer på Facebook
Tid og sted: 29. apr. 2020 12:0012:30, Zoom

Kunnskapsdepartementet har bedt universitetene planlegge for ulike digitale og fysiske scenarier for høstsemesteret. Styreleder ved Universitetet i Bergen mener en heldigital høst er høyst sannsynlig og Universitet i Oslo har allerede varslet om en heldigital semesterstart.

Illustrasjon brukt ved markedsføring av lunjsseminarer på Facebook
Tid og sted: 24. apr. 2020 13:0014:00, Zoom

Alle fagdispliner i høyere utdanning har flyttet sin undervisning over til digitale flater. Lærere ved de tre juridiske fakultetene i Norge inviteres til å diskutere digital juridisk undervisning i koronatiden.

Bildet kan inneholde: font.
Tid og sted: 21. apr. 2020 12:0012:30, Zoom

Ikke alle studenter er like. Tiden er inne til å se særlig på hvordan digital undervisning kan tilpasses ulike studenters behov.

Bildet kan inneholde: font.
Tid og sted: 14. apr. 2020 12:0012:30, Zoom

Nyheter fra USA viste at Zoom hadde svakheter knyttet til sikkerhet og personvern. Men er dette et problem i Norge?