Åpent møte om skriveundervisning 27. mars

CELL inviterer til åpent møte om skriveundervisning for å diskutere den nåværende situasjonen og en fremtidig samlet plan for skriveundervisningen.

CELL inviterer til et åpent møte om skriveundervisningen for å diskutere en samlet plan for skriveundervisningen. Møtet finner sted 27. mars kl. 09:30–11:30 i Kollegieværelset, Domus Academica. Formålet med møtet er å samle de faglige ressursene, kartlegge dagens skriveundervisning og utveksle erfaringer. Dette vil danne grunnlaget for en diskusjon om en samlet plan for skriveundervisningen. En slik samlet plan bør ta sikte på å bedre sammenhengen mellom studieårene slik at studentenes skriveferdigheter videreutvikles hvert semester. 

Enhver som driver med skriveundervisning i vid forstand eller har en annen interesse for skriveundervisningen ønskes velkommen til møtet. Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta.  

Førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum og studentleder for skrivepilaren Martin Jonassen vil lede møtet. De holder en kort presentasjon innledningsvis. Deretter presenterer møtedeltakerne seg og hvordan de har drevet med skriveundervisning. Etter dette er ordet fritt for alle deltakerne og vi diskuterer en samlet plan for skriveundervisningen. 

Påmelding gjøres ved å sende en epost til m.e.a.jonassen@student.jus.uio.no

Vel møtt! 

Publisert 2. mars 2020 10:12 - Sist endret 3. mars 2020 19:11