CELL møte onsdag 11. desember

Møte i koordineringsteam (kl 12.30-13.15)

Tema til diskusjon: 

  • Organisasjon og roller (pilarledere)  

  • Utlysningstekst studentledere våren 2020  

  • Hvordan jobbe godt innenfor hver pilar   

CELL fellesmøte (kl 13.15-14.00)

Sak 1 Forslag fra LINK om kompetanseutviklingsopplegg 

Kompetansehevingsteamet til LINK ("Opplink") har utarbeidet et forslag til "arbeidsstuer/workshops" og oppfølgende oppfølgingsstuer/workshops innen tema "Studentaktiv læring med bruk av digitale verktøy" som kan utarbeides for vårt fakultetet i samarbeid. 

Forslag fra LINK 

Arbeidsstuene er utformet på en måte som vi håper kan være et første "lavterskel" tilbud. Tanken er at arbeidsstuene/workshopene skal være kunnskapsbaserte, men først og fremst gi en praktisk og erfaringsnær tilnærming til studentaktiv læring. 

Mikkel K. Skjeflo, rådgiver ved LINK deltar i møtet.

Sak 2 Fremtidens lærebok 

Diskusjon om fremtidens lærebøker i juss.

Litteratur til inspirasjon  

Sak 3 Rapport fra JUS4211 

Rapport fra arbeidsgruppen for JUS4211 er nå ute på høring i 4. og 5. studieår, med frist 20. desember. 

Rapport

Vedlegg   

Ønsker CELL å komme med en felles høringsuttalelse? 

Sak 4 Pilot-prosjektet digital vurdering : automatisk feedback på studenters juridiske skriving (mulighetsstudie) - midtveisrapport

Foreløpig rapport fra Hilde Westbye 

Skriftlig orientering 

CELL i Domus juridica 

I januar flytter studentene og også CELL inn i Domus Juridica, på åpningsfesten den 16ende januar vil CELL være en synlig bidragsyter i de faglige programmet, vi lander det faglige programmet i løpet av desember. Viktig at alle holder av denne dagen.

Videre skal vi flytte inn i og ta i bruk CELL-rommet i 3. etg. Dette er et seminarrom som vi kan bruke til CELL aktivitet, opplæring, møteplass og arbeidsrom ettersom hva vi tenker er best.

SFU beslutning 

Den 11. desember avgjør Dikustyret hvem som får status som SFU. Diku offentliggjør nye sentra i løpet av dagen 12. desember. Vi sender ut beskjed til alle i CELL så snart vi får beskjed om beslutningen. 

Juleavslutning 

Alle i CELL inviteres til juleavslutning tirsdag 17. desember kl 15.00 til vårt nye rom i 8ende etg. i DJ.

 

Publisert 4. des. 2019 13:08 - Sist endret 10. des. 2019 18:17