CELL fellesmøte tirsdag 25 november

Sak 1 Organiasjon, studentstillinger og status prosjekt 

  • Orientering fra behandling i dekanatet om organisasjon og forslag til CELL Norge     
  • Orientering fra prosjekt Digital vurdering (midtveisrapport om digital rettsalen og maskinlæring) 

Sak 2 Skriveverksteder på JUS1111 våren 2010 

Våren 2020 er første semester med ny JUS1111, her skal studentretterne fungere som undervisningsassistenter og knyttes tettere opp mot fagmiljø og studentene på kurs. 

Undervisningsassistentene skal rette de to obligatoriske oppgavene på nye JUS1111, de skal delta på faglærermøtene og de skal gjennomføre skriveverksted før hver av innleveringene. 

CELL inviteres til å komme med innspill til skriveverkstedene. 

Sak 3 Kommunikasjon 

Orientering om hva vi har kommunisert om, hva vi har planer om og ønske om innspill fra CELL om aktiviteter som er aktuelle å dele.

Sak 4 Eventuelt 

 

Skriftlig orientering 

CELL i Domus juridica 

I januar flytter studentene og også CELL inn i Domus Juridica, på åpningsfesten den 16ende januar vil CELL være en synlig bidragsyter i de faglige programmet, vi lander det faglige programmet i løpet av desember. Viktig at alle holder av denne dagen.

Videre skal vi flytte inn i og ta i bruk CELL-rommet i 3. etg. Dette er et seminarrom som vi kan bruke til CELL aktivitet, opplæring, møteplass og arbeidsrom ettersom hva vi tenker er best.

SFU beslutning 

Den 11. desember avgjør Dikustyret hvem som får status som SFU i denne runden, Diku publiserer og sender ut individuelle tilbakemeldinger så snart som mulig etter det, vi får sansyligvis beskjed i løpet av torsdag 12 eller fredag den 13ende desember, vi sender ut beskjed til alle i CELL så snart vi får beskjed om beslutningen. 

Juleavslutning 

Alle i CELL inviteres til juleavslutning tirsdag 17. desember kl 15.00 til vårt nye rom i 8ende etg. i DJ.

 

Publisert 6. nov. 2019 10:11 - Sist endret 25. nov. 2019 11:53