Fellesmøte 5. november 2019

Agenda 

Sak 1. Prosjekt studentaktiv læring 

  • I prosjektet er det satt av midler til å oppskalere bruken av studentassistenter i undervisningen. Vi ønsker å diskutere hvor og hvordan studentassistenter bør brukes i studiet. 
  • I prosjektet er det satt av midler til kompetanseutvikling, kurs/opplæring av ansatte ved fakultetet. LINK har videre oppjustert fakultetets kvote av tilgjengelige rådgivningstimer fra 300 t hvert år til 580 t hvert år. Vi ønsker å diskutere hva slags kurs og opplæring som bør utvikles, for hvilke grupper og hvordan.
  • Oppdatering fra arbeidet med studentaktiv læring på 3. studieår 
  • Oppdatering fra arbeid med engelsk som del av Folkerett på 2. studieår 

Sak 2 Organisering og studentdeltagelse i CELL 

Sak 3 Julebord

  • Vi har lyst til å få til et julebord i CELL i desember - samtidig samles i forbindelse med svare på SFU-søknaden etter 16. des. 

Sak 4 Rom for studentaktiv læring 

  • UiT og OsloMet arrangerer konferansen Rom for aktive studenter den 18. og 19 november. CELL er blitt spurt om vi kan delta med en 30 min presentasjon i en paralellsesjon den 19. november. De har foreslått at de ønsker å høre om hvordan utvikle og hvordan innføre flere praksiselementer i undervisningen.

Til orientering 

 

Publisert 25. okt. 2019 14:35 - Sist endret 4. nov. 2019 14:11