Møte i koordineringsteam 14. januar

Sak 1 Studentstillinger i CELL 

 • Oversikt søknader - utarbeidet et oversiktsdokument og alle søknader er lastet opp i lukket mappe i teams
 • Diskutere prosess for de åpne studentsetene i CELL  

Sak 2 CELLs prosjekter  

Foreløpig oversikt over prosjekter fordelt på finansieringskilde og ansvar sendes ut per e-post. 

Sak 3 Forbredelse til pilarmøter 

21. januar er satt opp som pilarmøte. Hva slags forbredelser må gøres? 

Hva slags tanker har de ulike om arbeidsform og prosjekter i pilaren. I pilarmøtene er det gode muligheter for å inkludere andre ansatte og studenter ved fakultetet - pilarene som verktøy for inkludering og intregasjon på fakultetet.  

Sak 4 Navn

Forslag til norske og engelske navn på pilarene: 

 • Dispute Resolution - Tvisteløsning 
 • Verbal skills & advocacy - Muntlige ferdigheter og prosedyre 
 • Legal Technology - Rettsteknologi 
 • Clinical Legal Education - Juridisk praksis og klinikk  
 • Writing and (plain)Language - Skrivetrening og (klar)språk 

Sak 5 heldagsseminar 13. februar 

Forslag om å gjennomføre heldagsseminaret som et overnattingsseminar, fortrinnsvis fra onsdag 12. feb ettermiddag med middag og sosialt, og heldagsseminar torsdag 13. feb.

Innspill til dato, saker, opplegg - meld inn til Kristin   

Sak 6 Oversikt over konferanseforpliktelser og CELLS kommunikasjon og spredning 

Påstartet oversiktsdokument i teams med konferanseforpliktelser knyttet til de ulilke prosjektene.

Det er viktig at vi dokumenterer når vi har kommunisert og spredt CELLs sitt budskap i forhold til rapportering. Kristin sender ut informasjon på e-post om dette.  

Sak 7 Koordineringsteam, deltagere, roller og forventinger 

 • Kort diskusjon på møte 9. januar - enighet om at dette må skriftliggjøres - Kristin starter på dokument 

Sak 8 arbeidsform, administrativ  støtte og arbeidssted 

 •  Arbeidsform, prosjektverktøy, CELL-nettsiden og bruk av teams 
 • Administrativ støtte opp mot teamet, hva forventer dere, hva ønsker dere? 
 • Arbeidssted, vi har ett rom i 3. etg i DJ som er CELL sitt rom, vi har i tillegg fire arbeidsplasser i kontorfellessskapet i 8ende etg. i DJ som kan brukes for studenter og faglige i CELL. 

  Orienteringssaker 

  Publisert 13. jan. 2020 11:06 - Sist endret 14. jan. 2020 08:09