Møte i koordineringsteam 27. januar

Sak 1 Studentstillinger i CELL 

 • Plan for gjennomføring av intrevjuer i uke 5, det skal tilsettes en studentleder og studentmedarbeidere i de resterende fire pilarene. Studenter som ikke når opp til tilsetting men er aktuelle inviteres til å delta i student-teamet i de åpne setene.  
 • Oppfordre SMR og IKRS til å oppnevne en representant hver til student-teamets åpne seter. 

Sak 2 Heldagsseminar 12.-13. februar 

 • Se innkalling for tid og sted. 
 • På heldagsseminaret skal vi avklare hvilke prosjekter som CELL skal arbeide med våren 2020 og tentativ plan for høsten 2020. Dette skal vi gjøre på bakgrunn av prosjektplanen og hver pilarleders plan for egen pilar.
 • Foreløpig prosjektplan 
 • I SFU-budsjettet er det satt av frikjøpsmidler til faglige i CELL, dekanatet har presisert at CELL må på forhånd legge frem en prosjektplan og plan for hvem som skal frikjøpes og ut av undervisning.
 • Koordineringsteamet, roller og forventinger, utkast til dokument skal diskuteres på heldagsseminaret    

Sak 3 Forbredelse til pilarmøter 

 • CELLs første pilarmøter er 4. februar
  • Hvilke pilarer kan delta?
  • Er det personer utover CELL-medlemmene som skal innkalles?
  • Bruke dette pilarmøtet til å forbrede seg til heldagsseminaret? 

Sak 4 Utdanningsfaglig kompetanse 

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ble i 2018 endret, UiO sentralt skal nedsette en arbeidsgruppe som våren 2020 skal utarbeide forslag til retningslinjer for hvordan dette skal følges opp i saker om opprykk og ansettelse.

Her er lenkene til forskrift om utdanningsfaglig kompetanse: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2018-09-12-1322

 

Og er også til sak i universitetsstyret i desember: https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/12-03/v-sak-6-endring-i-forskrift-om-ansettelse-og-opprykk---utdanninsgfaglig-kompetanse.pdf   

Sak 5 Oversikt over konferanseforpliktelser og CELLs kommunikasjon og spredning 

Påstartet oversiktsdokument i teams med konferanseforpliktelser knyttet til de ulilke prosjektene.

Det er viktig at vi dokumenterer når vi har kommunisert og spredt CELLs sitt budskap i forhold til rapportering. Kristin sender ut informasjon på e-post om dette.  

Sak 6 Arbeidsform, administrativ  støtte og arbeidssted 

 • Vi legger frem forslag til oppdatert dekanvedtak om ledelse og organisering av CELL i dekanatet 29. jan. Vi skal også presentere plan for CELL som SFU og organisering for instituttlderne på møtet 5. feb. Fakultetsstyret har bedt om en presentasjon av CELL den 24. feb 
 •  Arbeidsform, prosjektverktøy, CELL-nettsiden og bruk av teams 
 • Administrativ støtte opp mot teamet, hva forventer dere, hva ønsker dere? 
 • Arbeidssted, vi har ett rom i 3. etg i DJ som er CELL sitt rom, vi har i tillegg fire arbeidsplasser i kontorfellessskapet i 8ende etg. i DJ som kan brukes for studenter og faglige i CELL. 

  Orienteringssaker 

  Publisert 23. jan. 2020 13:32 - Sist endret 27. jan. 2020 09:38