Møte i koordineringsteam 9. januar

Sak 1 Studentstillinger i CELL 

 • Vit.ass i prosjektet Den digitale jurist er forlenget tom juni 2020
 • Vi har lyst ut en studentleder på ca. 50 % og 3-6 stillinger med ca. 20 %. I SFU budsjettet er det satt av midler til 2,4 vit.ass i 25 % stillinger hvert år. Dvs. at vi må omdisponere midler i budsjettet. 
 • Midlertidig oversikt over søkere medbringes møtet, søknadsfristen er 10. januar.   
 • Diskutere tilsettingsprossess 
 • Diskutere prosess for de åpne studentsetene i CELL  

Sak 2 Koordineringsteam, deltagere, roller og forventinger 

 • Deltagere i teamet, rollen som pilarleder, forventinger til seg selv og andre i teamet

Sak 3 CELLs prosjekter  

Foreløpig oversikt over prosjekter fordelt på finansieringskilde og ansvar (klar til 9. januar)

Se særlig på hvilke prosjekter som tilhører Studentaktiv læring og hvilke som tilhører SFUet. 

Sak 4 arbeidsform, administrativ  støtte og arbeidssted 

 •  Arbeidsform, prosjektverktøy, CELL-nettsiden og bruk av teams 
 • Administrativ støtte opp mot teamet, hva forventer dere, hva ønsker dere? 
 • Arbeidssted, vi har ett rom i 3. etg i DJ som er CELL sitt rom, vi har i tillegg fire arbeidsplasser i kontorfellessskapet i 8ende etg. i DJ som kan brukes for studenter og faglige i CELL. 

Sak 5 Utlysninger av PhD stillinger 

Lyse ut stillinger i fellessskap med andre fakulteter, eks. UV, Matnat og/eller UiB og UiT 

Sak 6 Forbredelse til pilarmøter 

Forslag om å gjøre 21. januar-møtet til pilarmøte.

Hva slags tanker har de ulike om arbeidsform og prosjekter i pilaren. I pilarmøtene er det gode muligheter for å inkludere andre ansatte og studenter ved fakultetet - pilarene som verktøy for inkludering og intregasjon på fakultetet.  

Sak 7 Navn

Forslag til norske og engelske navn på pilarene: 

 • Dispute Resolution - Tvisteløsning 
 • Verbal skills & advocacy - Muntlige ferdigheter og prosedyre 
 • Legal Technology - Rettsteknologi 
 • Clinical Legal Education - Juridisk praksis og klinikk  
 • Writing and (plain)Language - Skrivetrening og (klar)språk 

Orienteringssaker 

Publisert 7. jan. 2020 15:00 - Sist endret 8. jan. 2020 13:28