Studentansatt i CELL

Informasjon for studenter som er ansatt i CELL

Arbeidstid, sykdom, ferie og lønn

Informasjon om ansettelsesforhold finner du på UiOs For ansatte sider. 

Har du spørsmål knyttet til ansettelsesforhold kontakter du administrativ koordinator Kristin Steen Slåttå. 

Kurs og kompetansebygging

Informasjon for deg som er ny i CELL og om kurs- og kompetansebygging ved CELL og UiO. 

Arbeidsmiljø og HMS

Informasjon om HMS, arbeidsmiljø og hva du gjør dersom du opplever kritikkverdig adferd.  

 

Sosialt i CELL

Morgenyoga på takterrassen i DJ (på pause pga koronasituasjonen) 

Ta kontakt med lederteamet om du har innspill eller ønsker til sosiale aktiviteter i CELL 

Lyst til å jobbe i CELL?

CELL tilsetter studenter som studentledere. Dette er deltidsstillinger hvor du skal jobbe med utvikling av undervisning og vurdering ved Det juridiske fakultetet og bidra i senterets arbeid. Se utlysning fra 2019 her 

CELL lyser også ut kortere engasjement som vitenskapelig assistent knyttet til konkrete prosjekter. 

Alle utlysninger publiseres på CELLs forside og deles på CELLs facebookside. Har du spørsmål kontakt administrativ koordinator Kristin Steen Slåttå.