Kurs og kompetansebygging i CELL

Som ansatt i CELL har du rett på kompetanseutvikling som er relevant for deg, kurs skal gjennomføres som del av arbeidstiden. 

CELLs kurs og kompetansetilbud 

Som ansatt i CELL skal du får tilbud om faglig påfyll, og du vil bidra til å gi faglig påfyll til andre ved UiO. I CELL gjennomfører vi egne seminarer og lederteamet vil hente inn faglige for å holde seminarer av interesse for ansatte og medlemmer av CELL.

UiOs kurstilbud 

Som ansatt ved CELL har du rett til å søke om å få delta på et hvilket som helst kurs som arrangeres ved UiO, se hele kurstilbudet ved UiO her

Dine rettigheter og plikter 

Rettigheter og plikter knyttet til kompetanseutvikling ved UiO 

Ny i CELL? 

Introduksjon til fakultetet og arbeidet i CELL: 

  • Velkomstmøte med faglig senterleder og studentsenterleder, introduksjon om CELL og arbeidsoppgaver. 
  • Studentledere i pilar skal også ha et eget velkomstmøte med faglig pilarleder. 
  • Orientering om arbeidssted, ansettelsesforhold og om Det juridiske fakultet ved administrativ koordinator 
  • Det er opprettet en kanal i Teams for CELL med introduksjon og informasjon aktuell for nytilsatte i CELL. 

Introduksjonskurs ved UiO avholdes et par ganger i året. Administrativ koordinator følger opp datoer for kurs og gir deg beskjed.

Se også Ny ved UiO

Publisert 7. jan. 2021 18:56 - Sist endret 7. jan. 2021 18:56