Studentleder og medarbeidere søkes til fakultetets senter for fremragende utdanning  

Fagsenteret CELL: Centre on Experiential Legal Learning ved Det juridiske fakultet har fått status som Senter for fremragende utdanning og vil jobbe med å utvikle, spre og forske på erfaringsbasert læring i juridisk utdanning i perioden 2020-2025. 

Vi søker etter flere studentmedarbeidere som skal delta i CELL sitt koordineringsteam og være knyttet opp mot de fem faglige pilarene; (1) Muntlige ferdigheter og prosedyre, (2) Praksis, (3) Rettsteknologi, (4) Skrivetrening og (klar)språk og (5) Tvisteløsning. Disse skal delta i ledelsen av CELL og inn i konkrete utviklingsprosjekter, de skal også bistå med løpende oppgaver av både faglig og praktisk art.

Vi søker også etter en studentleder av CELL, denne stillingen vil ha en høyere stillingsprosent enn de andre studentstilingene i CELL. Studentlederen skal lede CELL sammen med faglig leder, være et koordinerende ledd opp mot fakultetets studenter generelt, og studentforeningene spesielt, samt være involvert i alle deler av CELL.  

Arbeidsoppgavene vil blant annet være

 • Delta på fellesmøter, opparbeide seg oversikt over studiesaker, komme med input i saker/utviklingsarbeid 
 • Faglig og praktisk bistand innen pilarene, delta i utviklingsarbeid, prosjekter/arbeidsgrupper, kan og innebære notater/referat, språkvask, praktisk bistand ved fagkonferanser, trening av undervisningsassistenter
 • Kommunikasjon, publisering i SoMe, arbeide med å publisere undervisningserfaringer på CELL sine nettsider
 • Forskning på pedagogikk, foredrag og formidling på konferanser, artikkel- og kronikkskriving, intervjuer i media og andre arenaer
 • Praktisk assistanse for CELL, blant annet ved arrangementer 

Periode og stillingsprosent 

 • Vi har 3-6 ledige studentstillinger i 20 %, stillingsprosenten kan reduseres eller økes noe etter individuell avtale

 • Vi har ledig 1 stilling som studentleder på inntil 50 %, stillingsprosenten fastsettes etter individuell avtale.   

 • Alle stillingene er midlertidige og på inntil ett år, oppstart i februar 2020 

Kvalifikasjoner 

Vi søker etter engasjerte studenter som har lyst til å være med på å utvikle studieprogrammene ved Det juridiske fakultet:  

 • er fleksibel, arbeidsom og gjennomfører oppgaver på en selvstendig måte
 • er serviceorientert
 • er opptatt av undervisnings og er interessert i forskjellige typer undervisningsmetoder
 • er utadvendt, har gode samarbeidsevner og liker å jobbe med prosjektarbeid 
 • har god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • har gode norske og engelske ferdigheter 

Vi ønsker studenter som er ferdig med andre året på master i rettsvitenskap, men dette er ikke et krav. Det er en fordel om du har erfaring fra emner som har tatt i bruk erfaringsbasert undervisning. Om du søker stillingen som studentleder bør du kunne vise til erfaring og/eller engasjement for foreningsarbeid og eller organisasjonsutvikling. Om du søker stilling knyttet opp mot en pilar bør du kunne vise til erfaring og/eller engasjement innenfor fagområdet. 

Stillingskode/lønnstrinn: Stillingene er som vit.ass fra 10 - 50 %, lønnes i lønnstrinn 35.

Søknadsfrist: 10. januar 2020  

Les mer om CELL 

For ytterligere informasjon om stillingene, ta gjerne kontakt med administrativ koordinator for CELL; Kristin Steen Slåttå  

Fullstendig søknad med CV og eventuelle attester sendes som én samlet PDF-fil via epost til: Kristin Steen Slåttå  

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.
 

Publisert 7. jan. 2021 18:56 - Sist endret 7. jan. 2021 18:56