De fem pilarene

CELLs faglige kjerne er de fem pilarene, pilarene representerer ulike nøkkelferdigheter som jusstudenter skal utvikle som del av rettsstudiet.  

Hver pilar ledes av en faglig pilarleder og en student pilarleder. Arbeidspakkene går på tvers av flere pilarer, og pilarene har ulike prosjekter og aktiviteter innenfor flere arbeidspakker.

Pilarene er senterets faglige kjerne og viktig med tanke på organisasjon, arbeidspakkene er hva pilarene skal gjøre som SFU og er det resultatet vi blir målt på i løpet av vår senterperiode.     

 • Tvisteløsning/Dispute Resolution
  • Faglig pilarleder: Sverre Blandhol, Institutt for offentlig rett
  • Student pilarleder: Nicole Versland    
 • Muntlige ferdigheter og prosedyre/Verbal skills & advocacy
  • Student pilarleder: Gidske Dekker-Olsen  
 • Digitale ferdigheter/The Digital pillar  
 • Juridisk praksis og klinikk/Clinical Legal Education
 • Skrivetrening og (klar)språk/Writing and (plain)Language 
  • Faglig pilarleder: Birgitte Hagland, Institutt for privatrett 
  • Student pilarleder: Martin Emil Aasen Jonassen  
  • Peris Sean Jones, Norsk senter for menneskerettigheter
  • Erling Hjelmeng, Institutt for privatrett
  • Andre:
   • Bonina Rosanne Challenor, masterstudent Theory and Practice of Human Rights
   • Sunniva Rebbestad, Lovdata

 

Publisert 31. aug. 2020 14:13 - Sist endret 22. juni 2021 17:27