Pedagogiske ressurser

Evaluering av undervisning

Evaluering av undervisning og eksamen gir oss grunnlag for endringsforslag og videre utvikling.

Digital undervisning - starthjelp

Læringsassistenter

Det juridiske fakultet tilsetter læringsassistenter for å lede kollokvier, rette studentoppgaver og bidra i undervisning.

Studentaktiv læring

Slik bidrar du til at studentene lærer å diskutere fagstoff, skrive gode tekster og samarbeide med hverandre.