Pedagogiske ressurser

Evaluering av undervisning

Evaluering av undervisning og eksamen gir oss grunnlag for endringsforslag og videre utvikling.

Digital undervisning - starthjelp

Læringsassistenter

Det juridiske fakultet tilsetter læringsassistenter i roller som kollokvieveiledere og undervisningsassistenter på 1. studieår, som oppgaverettere på 1. og 2. studieår og som undervisningsassistenter på ulike valgemner.