Johanne Maria Rohde Larsen

Bilde av Johanne Maria Rohde Larsen
Brukernavn
Besøksadresse Domus Juridica
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Student-senterleder av CELL

Student-senterleder (co-director) av CELL, med Malcolm Langford som faglig senterleder (director).

Som en sentral del av CELLs lederteam tar jeg del i alle prosesser og beslutninger i CELL, og i ulike samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner. Jeg har blant annet ledet prosessen med å innvilge midler til utvikling av digitalisert undervisning for høsten 2020, utviklet læringsressurser for studentene ved fakultetet, satt i gang prosessen med Ferdighetsstigen, utført utdanningspolitisk arbeid og medvirket til flere rapporter, blant annet om digital undervisning under koronapandemien.

Jeg interesserer meg særlig for CELL sin tilnærming til studentmedvirkning og har en sentral rolle i CELLs kommunikasjon med og inkludering av studentmassen og Juridisk Studentutvalg (JSU).

Jeg jobber mest med kartlegging av studiet Master i Rettsvitenskap, for å legge til rette for prosessen med å implementere mer erfaringsbasert læring i både undervisningen- og vurderingsformene ved fakultetet. Jeg jobber for at studentene skal få et større læringsutbytte enn i dag, og for å legge til rette for at de blir enda litt bedre forberedt på et variert og dynamisk arbeidsliv etter endt studie.

Publisert 4. des. 2020 13:56 - Sist endret 15. des. 2020 16:24