Publikasjoner

Bildet kan inneholde: smil, flash fotografering, lykkelig, gest, briller.
Publisert 18. mai 2022 15:18

Studenten som forsker-prosjektet har utarbeidet en rapport som ser på mulighetene for å få tilbud på master i rettsvitenskap som kan bidra til å utvikle studentenes akademiske kunnskaper og ferdigheter. Les mer om forslagene til tiltak i rapporten.

Bildet kan inneholde: væpne, spiller sport, mennesker i naturen, lykkelig, gest.
Publisert 16. mai 2022 14:13

In december 2021 was visited by the Norwegian Directorate for Higher Education and Skills (HK-Dir). The visit resulted in a report with feedback to the centre about further development and priorities.

Bildet kan inneholde: blomsterpotte, gren, gest, kvist, tre.
Publisert 16. mai 2022 12:29

CELL har utarbeidet en rapport som kartlegger gjeldende læringsmål for Masterstudiet i rettsvitenskap og gir forslag til justeringer i læringsmålene. 

Illustrasjonsbilde av en ung kvinne foran en pc-skjerm
Publisert 23. sep. 2021 10:44

Fremdeles anser et flertall av studentene at hjemmeeksamen er en egnet eksamensform som er like rettferdig som skoleeksamen. De mest fornøyde studentene finner vi i et fag med 72 timers hjemmeeksamen. 

Foto av kontorfellesskap, bord, stoler, mennesker og datamaskiner
Publisert 18. sep. 2021 10:19

Kriminologi og rettssosiologi i praksis er en ny praksisordning der studentene jobber for ulike vertsinstitusjoner i en praksisperiode på seks uker. Våren 2021 ble KRS4210 gjennomført for første gang som pilot, med 8 studenter.

Illustrasjon, tomme forelesningssaler
Publisert 28. des. 2020 10:19

The physical closure of universities and university colleges in Norway due to the COVID-19 lockdown, prompted the digitalisation of teaching at record speed. While Master of Laws students’ have earlier reported both positive adaption and specific challenges, students in the specialist programmes have received less attention.

Bildet kan inneholde: ansiktsuttrykk, team, samfunnet, smil, photography.
Publisert 1. juni 2020 10:19

Når samfunnet stengte ned mars 2020, ble alle skoleeksamener umiddelbart omgjort til hjemmeeksamen. Rapporten analyserer studentenes opplevelser av et norsk valgemne og et engelsk valgemne med eksamen uka før påsken 2020.