Ferdighetsstigen

En helhetlig plan for hvordan mer erfaringsbasert læring og praktisk ferdighetstrening kan innføres i jusstudiet

Med blikk for hele studieløpet

I juridisk utdanning er det behov for at studentene får flere muligheter til å prøve ut teori i praktiske situasjoner, og trene på juristferdigheter. Utbyttet av slik undervisning blir best når den legges opp etter en helhetlig plan, med blikk for hele studieløpet.

Ferdighetsstigen er en slik plan. Vi kaller det en stige fordi studentenes læring og ferdighetstrening skal skje gradvis, og øvelsene skal bygge på hverandre gjennom hele studieløpet.

Les mer om erfaringsbasert undervisning

I Ferdighetsstigen har vi identifisert fem hovedområder hvor det er viktig med ferdighetstrening:

  • Skrivetrening og språk
  • Muntlighet og prosedyre 
  • Rettsteknologi
  • Praksis 
  • Tvisteløsning og forhandlinger

Ferdighetsstigen er utviklet spesielt med tanke på Master i rettsvitenskap, men øvelser og erfaringer vil ha overføringsverdi til andre studieprogrammer ved fakultetet.

 

Modell, ferdighetsstigen. Viser hvilke hovedferdigheter studenter bør utvikle gjennom jusstudiet
Ferdighetsstigen fokuserer på ferdigheter innen skriftlighet, muntlighet, prosedering, jussteknologi, praktisk erfaring, tvisteløsning og forhandling (illustrasjon: UiO)

 

Hvorfor gjennomfører vi prosjektet? 

På studiet Master i Rettsvitenskap finnes det i dag flere emner med innslag av erfaringsbasert læring. Undervisningsoppleggene har blitt startet opp på initiativ fra den enkelte læreren.

Frem til nå har man ikke hatt en plan, hvor jusstudiet og erfaringsbasert undervisning sees under ett. Med Ferdighetsstigen kan vi sørge for at ferdighetstreningen har et mer konkret mål og klar progresjon gjennom det femårige studieløpet.

Finansiering

Midler til utvikling og innføring av ferdighetsstigen finansieres av prosjektet Studentaktiv læring og av Diku og Det juridiske fakultet gjennom Senter for fremragende utdanning-ordningen.

Fremdrift

Prosjekt er omfattende, og utvikles og gjennomføres i tett samarbeid med fakultetets ledelse, PMR og fagmiljø.

Ferdighetsstigen er både å utarbeide en plan og implementering av planen. I første omgang identifiserer vi hvilke verdier og ferdigheter som er viktige. Deretter skal vi i samarbeid med fagmiljøene utvikle øvelser som gradvis implementeres på de fem studieårene på Master i Rettsvitenskap. Øvelsene implementeres steg for steg i perioden 2021-2025.

Prosjektansvarlige

Publisert 31. aug. 2020 14:19 - Sist endret 10. nov. 2020 15:29