Digital undervisning

Vi legger til rette for god digital undervisning ved fakultetet.

Laptop hvor det er digital undervisning
Digital undervisning ble normen under koronapandemien (foto: Chris Montgomery, unsplash.com)

Lærere har behov for veiledning og ressurser om digital undervisning og vurdering, og hvordan gjøre undervisningen pedagogisk og studentaktiviserende.

Gjennom prosjektet lager vi nettbaserte ressurser, gjennomfører seminarer og tilbyr veiledning i å lage gode, digitale undervisningsopplegg, som også følger krav til universell utforming.

Gjennom prosjektet kan faglærere søke om finansiering av egne initiativ til utvikling av digital undervisning.

Les om våre vilkår og søk om midler her 

Hvorfor gjennomfører vi dette prosjektet?

Nedstengningen av universitetet i mars 2020, som følge av koronapandemien førte til en helomlegging til digital undervisning i rekordfart. Omleggingen synliggjorde hvilket behov både studentene, underviserne og administrasjonen har for støtte til gjennomføring av digital undervisning. Ettersom digital undervisning har kommet for å bli, er det fortsatt behov for å fortsette utviklingen av støtteressurser. 

Finansiering og samarbeid

Prosjektet finansieres av HK-dir og Det juridiske fakultet gjennom Senter for fremragende utdanning-ordningen.

I tillegg til å bidra til utvikling av god digital undervisning på Det juridiske fakultet samarbeider vi med undervisere ved andre institusjoner, og med HK-dirs nettverk for Sentre for fremragende utdanning.

Fremdrift

På grunn av omleggingen som følge av koronapandemien, ble det laget mange ressurser om digital undervisning på Det juridiske fakultet. Prosjektet skal fortsette utviklingen av disse. Se eksempler:

Prosjektansvarlige

Publisert 3. sep. 2020 12:26 - Sist endret 18. sep. 2021 11:41