Legal Innovation Lab Oslo (LILO)

En arveretts-app, auto-anonymisering av persondata, automatisk beregning av saksbehandlingstid i domstoler - dette er noen av prosjektene på fakultetet som nå skal koordineres av en egen innovasjonslab.

Personer foran datamaskin som programmerer
I noen av emnene ved Det juridiske fakultet kan studenter lære seg programmering (illustrasjonsfoto: colourbox.com)

Fakultetet er involvert i utviklingen av nye løsninger innen rettsteknologi, blant annet gjennom undervisningen i enkelte valgemner. Legal Innovation Lab Oslo (LILO) skal koordinere disse prosjektene og sørge for god oppfølging.

Nåværende innovasjonsprosjekter

 •  JustBot: I samarbeid med Tech-R skal det utvikles en enklere måte å klage saker inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). I første omgang skal klageordningen digitaliseres, men på sikt vil også maskinlæring brukes for å veilede klageren i prosessen.

 • Arvebot: En bot som kan fortelle deg hvem som kan arve hva, ut fra opplysninger du  taster inn. 

 • Den digitale rettssalen: En digital, online-plattform hvor studentene blant annet kan trene på gjennomføringen av (fiktive) rettssaker. LILO vil spille en stor rolle i utviklingen. 

 • SAKULATOR: En app som estimerer saksbehandlingtid i domstoler - finansiert av Forskningsrådet og i partnerskap med Domstoladministrasjonen, NORCE og CELL. 

 • CLEANUP: Automatisk anonymisering av data for å oppfylle GDPR-krav. Finansiert av Forskningsrådet, prosjektleder er Norsk Regnesentral. Partnere inkluderer blant annet CELL, Lovdata og NAV. 

Finansiering

I første rekke skal lab'ens oppstartsfase finansieres av prosjektet Studentaktiv læring og midler fra Diku og Det juridiske fakultet gjennom Senter for fremragende utdanning-ordningen. Det vil jobbes med å skaffe tilleggsfinansiering i samarbeid med eksterne og interne partnere. 

Prosjektansvarlige  

 • Tobias Mahler 
 • Øystein Kvalø 
 • Sebastian Schwemer 
 • Malcolm Langford 
 • Runar Hilleren Lie 
 • Hilde Westbye 
 • Lelia Marcau 

Kontakt 

 • Tobias Mahler 
 • Øystein Kvalø 
 • Sebastian Schwemer 

Partnere 

 • Lovdata 
 • Domstoladministrasjonen 
 • Tech-R 
Publisert 3. sep. 2020 12:26 - Sist endret 1. des. 2020 08:33