English version of this page

Charlotte Tuven Eriksen

Sekretær - IT-seksjonen
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17, Domus Juridica, 6.etg, 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)