Norwegian

Håkon Ness Ødegården

Secretary - IT-seksjonen