Norwegian

Kari Amby Røine Hegerstrøm

Adviser - IT-seksjonen
E-mail kariko@uio.no
Phone +47-22859349 +47-93428689 (mob)
Username
Visiting address St. Olavs plass 5, 3. etg., 0165 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 OSLO