Norwegian

Administrasjonsseksjonen (ADSEK)

Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Visiting address Karl Johans gate 47
Domus Academica
0162 OSLO
Phone +47-22859500
Org. Unit ID 120011