English

IT-seksjonen (ITSEK)

Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Besøksadresse St. Olavs plass 5
3. etg.
0165 OSLO
Telefon +47-22850001
Stedkode 120012

Ansatte

Listen inneholder 21 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aubert, Eline Vitenskapelig assistent elineaub@uio.no
Bergersen, Teodor Sekretær teodorbe@uio.no
Bøe, Cecilie Røtvold Sekretær cecilrb@uio.no
Chang, Clara Sekretær clarach@uio.no
Eriksen, Charlotte Tuven Sekretær charlter@uio.no
Foldnes, Michelle Marques Sekretær michelmf@uio.no
Foldøy, Ørjan Sekretær orjanfo@uio.no
Hegerstrøm, Kari Amby Røine Rådgiver +47-22859349 +47-93428689 (mob) kariko@uio.no HMS, Beredskap, Krisehåndtering, Brannvern, Adgangsrettigheter, Eiendomsforvaltning, Eiendomskoordinator, Sikkerhet, Politianmeldelser, Flytting, Arbeidsmiljø, LAMU, Arrangementer, Tillitsvalgt, Fagforening, Parat
Leren, Caroline Sekretær caroller@uio.no
Lockert, Ingvild Ladegård Sekretær ingvllo@uio.no
Løfors, Kjersti Konstanse Sekretær kjersklo@uio.no
Mahadevan, Mahaindran Overingeniør +47-22850143 +47-90030269 (mob) mahaindm@uio.no
Pedersen, Odd Erik Senioringeniør +47-22850014 +47-99223220 (mob) odder@uio.no AV-tjenester
Rosvoll, Tor Inge Seksjonssjef +47-22850015 +47-99223219 (mob) tiros@uio.no
Skjerve, Ellen Holt Sekretær ellenhsk@uio.no
Solheim, Emil Vangen Sekretær +47-22850010 emilvs@uio.no
Vogelsang, Frode Overingeniør +47-22850025 +47-45277089 (mob) frodevo@uio.no
Wollan, Øystein Overingeniør 22842023 46636140 (mob) oystein.wollan@jus.uio.no IT-tjenester, IT-innkjøp, Trådløst nett, Studentmaskiner, IT-kontakt studentorganisasjoner
Wulff, Sophia Susanne Traub Vitenskapelig assistent sswulff@uio.no
Ødegården, Håkon Ness Sekretær haakood@uio.no
Østerby, Ingvild Sekretær ingvos@uio.no