English

Studieseksjonen (STUDJUS)

Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17
Domus Juridica
6.etg
0164 OSLO
Telefon +47 22859840
Stedkode 120040

Underenheter

Ansatte

Navn Telefon E-post Emneord
Aarbakke, Asle asle.aarbakke@jus.uio.no
Aarnes, Fredrik Nikolai Undvp u/gdkj.ped.utd f.n.aarnes@student.jus.uio.no
Aas, Maria Bergram Universitetslektor m.b.aas@jus.uio.no
Aasbø, Live live.aasbo@student.jus.uio.no
Aass, Per Julius Student p.j.aass@student.jus.uio.no
Abbas, Maryam Førstesekretær maryam.abbas@student.jus.uio.no
Alvern, Rakel Gåra Student r.g.alvern@student.jus.uio.no
Alvik, Åsmund Ingvald a.i.alvik@jus.uio.no
Andenæs, Jens Johannes j.j.andenas@jus.uio.no
Andersen, Arne Torsten a.t.andersen@jus.uio.no
Andersen, Lisa Haug Sekretær lisahan@student.jus.uio.no Bibliotek
Andersen, Sverre Ingram s.i.andersen@jus.uio.no
Andersen, Vibeke Førstekonsulent +47 22850162 vibeke.andersen@jus.uio.no
Anna Cervera, Landsverk l.a.cervera@student.jus.uio.no
Austrheim, Turid Therese t.t.austrheim@student.jus.uio.no
Baardseth, Mads Fredrik m.f.baardseth@student.jus.uio.no
Bach, Filip Møller Undvp u/gdkj.ped.utd f.m.bach@student.jus.uio.no
Bahus, Marianne Klungland +47 22844636 mariakba@jus.uio.no
Bakke, Joachim Smebøle Student j.s.bakke@student.jus.uio.no
Bakken, Silje Anderdal s.a.bakken@jus.uio.no
Barr, Camilla Universitetslektor camilla.barr@jus.uio.no
Baumann, Anton Universitetslektor anton.baumann@jus.uio.no
Bech, Eva Fredrikke Fagkonsulent e.f.bech@student.jus.uio.no
Bendiksen, Bendik Nestvold Student b.n.bendiksen@student.jus.uio.no
Berg, Helge Skogseth h.s.berg@jus.uio.no
Berger, Kristin Charlotte Fagkonsulent k.c.berger@student.jus.uio.no
Birkeland, Kari kari.birkeland@jus.uio.no
Biørnstad, Marie Konsulent marie.biornstad@student.jus.uio.no
Bjørnstad, Stine Undvp u/gdkj.ped.utd stine.bjornstad@student.jus.uio.no
Bondestad, Maria Kongsli m.k.bondestad@student.jus.uio.no
Borlaug, Thorbjørn August Kringlebotn t.a.k.borlaug@jus.uio.no
Brun, Fredrik Roald Undvp u/gdkj.ped.utd f.r.brun@student.jus.uio.no
Bruzelius, Karin Maria Professor emeritus +47 22859590 k.m.bruzelius@jus.uio.no
Brænde, Ole Stribolt Fagkonsulent o.s.brande@student.jus.uio.no
Buer, Torbjørn torbjorn.buer@jus.uio.no
Bull, Hans Jacob Professor emeritus +47 22859751 +47 92037884 (mob) h.j.bull@jus.uio.no
Bull-Berg, Johann Andreas Bolle j.a.b.bull-berg@student.jus.uio.no
Bydal, Knut Olav Universitetslektor k.o.bydal@jus.uio.no
Byrkjedal, Mona Universitetslektor mona.byrkjedal@jus.uio.no
Bø, Alf Andreas a.a.bo@jus.uio.no
Chernykh, Yuliya Universitetslektor +47 22859041 yuliya.chernykh@jus.uio.no
Dalby, Ingeborg Førstekonsulent +47 22850117 ingeborg.dalby@jus.uio.no
Dijke, Anne Sophie van Fagkonsulent a.s.van.dijke@student.jus.uio.no
Dyrstad, Kari Malene Jørgensen Førstekonsulent +47 22859360 k.m.j.dyrstad@jus.uio.no
Efjestad, Jon Sverdrup Universitetslektor j.s.efjestad@jus.uio.no
Ellefsen, Rune Postdoktor +47 22850128 +47 46799669 (mob) 46799669 rune.ellefsen@jus.uio.no Kriminologi, Rettssosiologi, Sosiale bevegelser, Strafferett og straffeprosess
Ellingsen, Eirik Johan Basmo e.j.b.ellingsen@jus.uio.no
Elnæs, Julie Hagen j.h.elnas@jus.uio.no
Emberland, Marius Kjelstrup Førsteamanuensis +47 22859535 +47 48400210 (mob) m.k.emberland@jus.uio.no
Erichsen, Andreas Undvp u/gdkj.ped.utd andreas.erichsen@student.jus.uio.no
Falch-Koslung, Bendik bendik.falch-koslung@jus.uio.no
Falchenberg, Marie marie.falchenberg@jus.uio.no
Fashkhami, Shahin Undvp u/gdkj.ped.utd shahin.fashkhami@student.jus.uio.no
Fauske, Lars lars.fauske@jus.uio.no
Fekri, Melodi Bibarg Student m.b.fekri@student.jus.uio.no
Fliflet, Arne arne.fliflet@jus.uio.no
Foldøy, Ørjan Undvp u/gdkj.ped.utd orjan.foldoy@jus.uio.no
Fæhn, Erik Friis e.f.fahn@jus.uio.no
Gabor, Savvas Julian Johnstad s.j.j.gabor@student.jus.uio.no
Gagnat, Gro Student gro.gagnat@student.jus.uio.no
Gauslaa, Jon Kjetil Universitetslektor j.k.gauslaa@jus.uio.no
Granrud, Thomas Kristoffer Universitetslektor t.k.granrud@student.jus.uio.no
Greaves, Rosa Universitetslektor +447860108195 +447860108195 (mob) rosa.greaves@jus.uio.no
Grippo, Indianna Teresa Lind Undvp u/gdkj.ped.utd i.t.l.grippo@student.jus.uio.no
Gukild, Martin Student martin.gukild@student.jus.uio.no
Gusland, Christian Bredvei Fagkonsulent c.b.gusland@student.jus.uio.no
Haaland, Susanne Oliver Fagkonsulent s.o.haaland@student.jus.uio.no
Haaskjold, Erlend +47 22859631 erlend.haaskjold@jus.uio.no
Hagen, Marthe Universitetslektor marthe.hagen@medisin.uio.no
Hager, Mathias Emil m.e.hager@jus.uio.no
Haider, Imran +47 22859460 imran.haider@jus.uio.no
Haldeaki, Maria Seniorkonsulent +47 22859856 +47 90091170 (mob) maria.haldeaki@jus.uio.no
Hansteen, Maria Student maria.hansteen@student.jus.uio.no
Hartmann, Robin Fagkonsulent robin.hartmann@student.jus.uio.no
Haug, Frode Elton f.e.haug@jus.uio.no
Hauge, Katrine Broch Førsteamanuensis +47 22859297 k.b.hauge@jus.uio.no Tingsrett, Fast eiendoms rettsforhold, miljørett, ekspropriasjonsrett, plan- og bygningsrett, klimarett, energirett
Havn, Anne Melangen a.m.havn@jus.uio.no
Havre, Merete +47 22850235 merete.havre@jus.uio.no
Heivoll, Geir +47 22859448 geir.heivoll@jus.uio.no
Helgesen, Hans Martin Fagkonsulent h.m.helgesen@student.jus.uio.no
Hellebust, Marion Vitenskapelig assistent marion.hellebust@jus.uio.no
Helmersen, Sondre Torp +47 22859463 +4797689780 (mob) s.t.helmersen@jus.uio.no
Hemmingby, Anette Pernille a.p.hemmingby@jus.uio.no
Hildeskor, Håvard Hopperstad h.h.hildeskor@student.jus.uio.no
Hjort, Kristin Slørdahl k.s.hjort@jus.uio.no
Hodnemyr, Solveig Student solveig.hodnemyr@student.jus.uio.no
Hoftun, Olaug olaug.hoftun@student.jus.uio.no
Holen, Mads Undvp u/gdkj.ped.utd madshol@student.sv.uio.no
Holt Kleivane, Fredrikke Førstekonsulent +47 22850021 f.h.kleivane@jus.uio.no infosenter
Horpestad, Terje Hovet Student t.h.horpestad@student.jus.uio.no
Hossain, Ishtiaq Imon i.i.hossain@student.jus.uio.no
Hovland, Alida Masvie a.m.hovland@student.jus.uio.no
Hurlen, Maria Stokseth Student m.s.hurlen@student.jus.uio.no
Hustad, River +47 92438215 (mob) river.hustad@nchr.uio.no
Hvidsten, Cornelie Pauline Stenumgaard c.p.s.hvidsten@student.jus.uio.no
Håhjemsvik, Therese Eriksen Universitetslektor t.e.hahjemsvik@student.jus.uio.no
Hødnebø, Anne-Lene Åvangen Universitetslektor a.l.a.hodnebo@jus.uio.no
Høgetveit, Eline Undvp u/gdkj.ped.utd eline.hogetveit@student.jus.uio.no
Høstmælingen, Njål njal.hostmalingen@jus.uio.no
Iversen, Astrid astrid.iversen@jus.uio.no
Johansen, Siri Blomseth Student s.b.johansen@student.jus.uio.no
Jostad, Lasse Hansen Universitetslektor l.h.jostad@jus.uio.no
Khan, Maryam Student maryam.khan@jus.uio.no
Kjeldseth, Julie Johanne Magnussen j.j.m.kjeldseth@jus.uio.no
Knotten, Eli Kontorsjef 22859731 95222354 (mob) eli.knotten@jus.uio.no
Kolstad, Olav olav.kolstad@jus.uio.no
Kravik, Andreas Motzfeldt a.m.kravik@student.jus.uio.no
Kullerud, Karen Sofie Student k.s.kullerud@student.jus.uio.no
Kvamsås, Helge Flø Universitetslektor h.f.kvamsas@jus.uio.no
Kåring, Vilde vilde.karing@student.jus.uio.no
Köhler-Olsen, Julia Franziska j.f.kohler-olsen@jus.uio.no
Lande, Ola Berg o.b.lande@jus.uio.no
Lange, Kirsten Elisabeth Bjertnæs k.e.b.lange@jus.uio.no
Larsgaard, Jørgen Fagkonsulent jorgen.larsgaard@student.jus.uio.no
Lavik, Daniel daniel.lavik@jus.uio.no
Leonhardsen, Erlend +47 22859740 erlend.leonhardsen@jus.uio.no
Levernæs, John-Harald Stillesby Student j.h.s.levernas@student.jus.uio.no
Lindholm, Tore Professor emeritus +47 22842013 +47 45021737 (mob) tore.lindholm@nchr.uio.no Menneskerettigheter, Tros- og livssynsfrihet
Lindrup, Helge Universitetslektor helge.lindrup@jus.uio.no
Lockert, Ingvild Ladegård Førstesekretær i.l.lockert@student.jus.uio.no
Lofstad, Nina Seniorkonsulent +47 22850217 nina.lofstad@jus.uio.no
Lomsdalen, Jens Peder Rådgiver +47 22859857 j.p.lomsdalen@jus.uio.no Internasjonalisering, Utveksling, Mobilitet, Studentmobilitet, Internasjonalt samarbeid, Godkjenning
Lund, Joachim joachim.lund@jus.uio.no
Lyshaugen, Frode Seksjonssjef +47 22845778 92 65 15 66 frode.lyshaugen@jus.uio.no
Løstegaard, Ole Knut o.k.lostegaard@jus.uio.no
Løvberg, Fredrik fredrik.lovberg@student.jus.uio.no
Løvold, Vibeke Universitetslektor vibeke.lovold@jus.uio.no
Magnusson, Henrik Universitetslektor henrik.magnusson@jus.uio.no
Mahmood, Mahrukh mahrukh.mahmood@student.jus.uio.no
Malt, Gert-Fredrik Professor emeritus +47 22850078 g.f.malt@jus.uio.no
Mathimaran, Sarujan Fagkonsulent sarujan.mathimaran@student.jus.uio.no
Matre, Hanna Førstesekretær hanna.matre@student.jus.uio.no
Mcclimans, Else Leona e.l.mcclimans@jus.uio.no
Mcgillivray, Kevin David +47 22850072 k.d.mcgillivray@jus.uio.no
Mediås, Ola Granhus Universitetslektor +4791580550 (mob) o.g.medias@student.jus.uio.no
Melhus, Julie Seriana Førstesekretær j.s.melhus@student.jus.uio.no
Mikelsen, Anders Bernhard +47 22859775 a.b.mikelsen@jus.uio.no
Moen, Tore tore.moen@student.jus.uio.no
Monrad, Rose Margrethe Østmo r.m.o.monrad@student.jus.uio.no
Mortensen, Solveig Helene Undvp u/gdkj.ped.utd s.h.mortensen@student.jus.uio.no
Myrvold-Torsnes, Siv siv.myrvold-torsnes@jus.uio.no
Mæland, Eivor Daae Seniorkonsulent +47 22859309 e.d.maland@jus.uio.no
Møkkelgjerd, Andre andre.mokkelgjerd@jus.uio.no
Nicholson, Joanna Universitetslektor +47 22842069 joanna.nicholson@nchr.uio.no
Nilssen, Narve Student narve.nilssen@jus.uio.no
Nissen, Bror Formo b.f.nissen@student.jus.uio.no
Normannseth, Kajsa Louise Tafjord k.l.t.normannseth@jus.uio.no
Novovic, Milos Forsker +47 22859609 milos.novovic@jus.uio.no
Nygaard, Martin martin.nygaard@student.jus.uio.no
Nyhus, Ivar Gullbrand Universitetslektor i.g.nyhus@student.jus.uio.no
Nyland, Nicolai nicolai.nyland@jus.uio.no
Næss, Knut Magnus Klever k.m.k.nass@jus.uio.no
Olebakken, Ingeborg Birgitte Holtskog i.b.h.olebakken@jus.uio.no
Olsen, Morten Slind Rådgiver +47 22859428 m.s.olsen@jus.uio.no Eksamen, Opptak, Studieadministrasjon, Studiekvalitet, Studieveiledning
Oppheim, Emilie Goldhahn Fagkonsulent e.g.oppheim@student.jus.uio.no
Orning, Julie Seksjonssjef +47 22859806 +47-92049387 julie.orning@jus.uio.no
Padmanabhan, Nina nina.padmanabhan@jus.uio.no
Palmberg, Andrea andrea.palmberg@student.jus.uio.no
Pettersen, Malene Skjold Universitetslektor m.s.pettersen@student.jus.uio.no
Pettersen, Markus Aarskog markusap@student.jus.uio.no
Plesner, Ingvill Thorson i.t.plesner@hlsenteret.no
Prestmarken, Inger Katrine i.k.prestmarken@student.jus.uio.no
Qian, Vivi Victoria Undvp u/gdkj.ped.utd v.v.qian@student.jus.uio.no
Reien, Elisabeth Rådgiver +47 22859852 elisabeth.reien@jus.uio.no
Reinholdt-Østbye, Heidi Universitetslektor heidi.reinholdt-ostbye@jus.uio.no
Reinnes, Marte Student marte.reinnes@student.jus.uio.no
Rekve, Ragnhild Student ragnhild.rekve@student.jus.uio.no
Rhodén, Hermann Undvp u/gdkj.ped.utd hermann.rhoden@student.jus.uio.no
Rognes, Linn Elise Solberg Førstesekretær l.e.s.rognes@student.jus.uio.no
Rolstad, Vemund Student vemund.rolstad@student.jus.uio.no
Runde, Sverre Undvp u/gdkj.ped.utd sverre.runde@student.jus.uio.no
Råum, Sara Kristine Student s.k.raum@student.jus.uio.no
Rødin, Josefine Holmedahl Fagkonsulent j.h.rodin@student.jus.uio.no
Rødin, Pernille Holmedahl Universitetslektor p.h.rodin@student.jus.uio.no
Rønning, Thomas Student thomas.ronning@jus.uio.no
Sand, Andreas Universitetslektor andreas.sand@jus.uio.no
Saxegaard, Juni Synnøve Fagkonsulent j.s.saxegaard@student.jus.uio.no
Schwemer, Sebastian Felix Førsteamanuensis II +47 sebasfsc@jus.uio.no Rettsinformatikk
Simensen, Mina Kathrine Walen Fagkonsulent m.k.w.simensen@student.jus.uio.no
Skaar, Tonje Undvp u/gdkj.ped.utd tonje.skaar@student.jus.uio.no
Skjønberg, Alexander Sønderland a.s.skjonberg@jus.uio.no
Skogrand Havgar, Christine Rådgiver 22 85 98 55 c.s.havgar@jus.uio.no studieveiledning, opptak, læringsmiljøkontakt, Si fra-systemet
Skåre, Johanne Kolstad Student j.k.skare@student.jus.uio.no
Snipsøyr, Bjarne bjarne.snipsoyr@jus.uio.no
Sollund, Trond Marius t.m.sollund@jus.uio.no
Sriragulan, Daksha Universitetslektor +4747337342 (mob) daksha.sriragulan@jus.uio.no
Stenberg, Morten Hvaal Rådgiver +47 22856086 m.h.stenberg@jus.uio.no Canvas, TP
Stenvik, Are +47 22859636 are.stenvik@jus.uio.no
Stokstad, Sigrid Førsteamanuensis sigrid.stokstad@jus.uio.no Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett
Stoveland, Per Helge p.h.stoveland@jus.uio.no
Strandset, Anne-Brit Seniorkonsulent +47-22859872 a.b.strandset@jus.uio.no
Stub, Marius +47 22859467 marius.stub@jus.uio.no
Støen, Jose-Ignazio Azzari j.i.a.stoen@student.jus.uio.no
Sund, Hallvard hallvard.sund@student.jus.uio.no
Sunde, Hans Myhre Universitetslektor h.m.sunde@jus.uio.no
Sundet, Tron Løkken t.l.sundet@jus.uio.no
Svendsen, Juliane Roland j.r.svendsen@student.jus.uio.no
Sverdrup-Thygeson, Ulrik ulrik.sverdrup-thygeson@jus.uio.no
Svor, Per Ole +4747013505 (mob) p.o.svor@student.jus.uio.no
Syverstadlien, Daniel Student daniel.syverstadlien@student.jus.uio.no
Sørensen, Robin Fanio Fagkonsulent r.f.sorensen@student.jus.uio.no
Terum, Vilde Wiik v.w.terum@student.jus.uio.no
Tobiassen, Tomas Midttun Stipendiat t.m.tobiassen@jus.uio.no
Torgersen, Runar +47 22859445 runar.torgersen@jus.uio.no
Tveit, Melissa Jakobsen Student m.j.tveit@student.jus.uio.no
Tykvenko, Sofie Mæland Undvp u/gdkj.ped.utd s.m.tykvenko@student.jus.uio.no
Tønsaker, Stine Kathrin s.k.tonsaker@jus.uio.no
Undersrud, David david.undersrud@jus.uio.no
Vadstein, Guro Seniorkonsulent +47 95255132 (mob) guro.vadstein@jus.uio.no
Valland, Tatanya Claudine Bianca Ducran Universitetslektor t.c.b.d.valland@jus.uio.no
Vestrheim, Mari Svarstad m.s.vestrheim@jus.uio.no
Wajahit, Bisma Fagkonsulent bisma.wajahit@student.jus.uio.no
Werenskjold, Kari Kiperberg Fagkonsulent k.k.werenskjold@jus.uio.no
Westbye, Anders Førstekonsulent +47 22859808 +47-22859808 anders.westbye@jus.uio.no
Wettre, Anne Christine a.c.wettre@jus.uio.no
Wilberg, Kristin Emilie Student k.e.wilberg@student.jus.uio.no
Winberg, Julie julie.winberg@student.jus.uio.no
Wulff, Sophia Susanne Traub Førstesekretær +47 22850010 s.s.t.wulff@jus.uio.no
Wægger, Roar Thun r.t.wagger@jus.uio.no
Zimmer, Frederik Professor emeritus +47 22859433 frederik.zimmer@jus.uio.no
Ødegård, Camilla Fagkonsulent camilla.odegard@student.jus.uio.no
Øien, Håvard Sørskog Student h.s.oien@student.jus.uio.no
Østenstad, Madeleine Fagkonsulent madeleine.ostenstad@student.jus.uio.no