Kjetil Kjørholt Frantzen

Head Engineer - IT-seksjonen
Norwegian version of this page
Phone +47 22859444
Mobile phone +47 95041429
Username
Visiting address Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 6.etg 0164 Oslo
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Published Jan. 14, 2021 3:02 PM - Last modified Nov. 11, 2021 2:15 PM