Rettslige perspektiver på Norges sanksjoner mot Russland

Et åpent seminar om de rettslige problemstillingene Norges sanksjoner mot Russland reiser, med innlegg fra både privatpraktiserende advokater, offentlige aktører, og akademia. 

Illustration photo of a desktop. On top of the desktop there is a keyboard, computer mouse, glasses, justice hammer, glasses, American Dollars, a pen and a sticker saying "Sanctions".

Illustrasjon: Colourbox.com

Forskergruppen for internasjonal rett – i samarbeid med Norsk forening for internasjonal rett og Norsk forening for europarett – inviterer til et åpent seminar om Norges sanksjoner mot Russland. Dette og andre sanksjonsregimer gir opphav til et bredt spekter av rettslige problemstillinger på tvers av ulike rettsområder og -systemer. 

Formålet med dette seminaret er å innlede en debatt om disse rettsspørsmålene. Det vil bli korte innlegg fra både praktikere og akademikere, som vil ha fokus på de rettslige utfordringene de ser på bakgrunn av sin erfaring og ekspertise. På bakgrunn av innleggene, og en diskusjon i plenum, vil vi i fellesskap forsøke å peke ut noen problemstillinger som bør forfølges videre, for eksempel i form av en seminarrekke på nyåret.  

Alle er velkomne, men vi ber om at de som ønsker å delta registrerer seg her.

 

Program 

09:00 – 09:10 Velkommen v/førsteamanuensis Stian Øby Johansen 

09:10 – 10:00 Praktikerpanelet  

 • Martin Sørby, nestleder i Utenriksdepartementets rettsavdeling 
 • Advokat Tine Vigmostad (Wikborg Rein) 
 • Advokat Ronny Rosenvold (CMS Kluge) 
 • Advokat Hugo-A. B. Munthe-Kaas (DLA Piper) 

10:10 – 11:30 Akademikerpanelet 

 • Førsteamanuensis Sigrid Stokstad, Forvaltningsrettslige perspektiver

 • Professor Christoffer Eriksen, Konstitusjonelle perspektiver

 • Stipendiat Torkell Sætervadet, Betydningen av europarettslig metode ved tolkning av sanksjonsforskriften

 • Førsteamanuensis Astrid Iversen, Sanksjonene og folkerettslig immunitet

 • Professor Geir Ulfstein, Sanksjonene og Svalbard

 • Professor Anders Løvlie, Straff som sanksjon

 • Professor Benedikte M. Høgberg, Sanksjonene og menneskerettigheter

11:30 – 12:00 Diskusjon og «brainstorming» 

Ordstyrer: Stian Øby Johansen 

Spørsmål til diskusjon: Hvilke temaer og problemstillinger skal vi forfølge videre?  

 

 

 

 

Published Nov. 3, 2022 9:58 AM - Last modified Nov. 8, 2022 3:01 PM