Nasjonale domstolers forhold til internasjonale domstoler, Oslo 2011

Nasjonale domstolers forhold til internasjonale domstoler - et nordisk perspektiv

Workshop ved Universitetet i Oslo, Forskergruppen Internationalization of Law, 26. september 2011

Se presentasjon