Rettsprinsipper i folkeretten

Norsk forening for internasjonal rett - medlemsmøte 13. mars

Professor Mads Andenæs innleder om rettsprinsipper i folkeretten

Foto: Mads Andenæs

Medlemsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO,

Rom 571,  5. etasje i Domus Nova (i lokalene til PluriCourts). Inngang fra Pilestredet (ring 2) for de som ikke har adgangskort.

 

 

Published Mar. 13, 2018 2:01 PM - Last modified Mar. 13, 2018 2:08 PM