Åpent møte om internasjonale organisasjoners menneskerettsansvar

Førstelektor Stian Øby Johansen ved Universitetet i Oslo innleder om internasjonale organisasjoners menneskerettsansvar.

Stian Øby Johansen (Foto: UiO).

Norsk forening for internasjonal rett inviterer til åpent medlemsmøte der førstelektor Stian Øby Johansen ved Universitetet i Oslo vil innlede om internasjonale organisasjoners menneskerettsansvar.

Øby Johansen fikk i 2017 den juridiske doktorgrad (ph.d.) på avhandlingen The Human Rights Accountability Mechanisms of International Organizations: A Framework and Three Case Studies.

Møtet finner sted i Lødrups Kjeller, som ligger i kjelleretasjen i Domus Media (midtbygningen), juridisk fakultet, UiO. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren).

Organizer

NFIR
Tags: Human Rights
Published Nov. 10, 2017 9:34 AM - Last modified Nov. 10, 2017 9:41 AM