2009

Published Oct. 29, 2012 9:35 AM

Av Inger-Johanne Sand

I Soziologische Jurisprudenz: Festschrift für Gunther Teubner. s. 871-886

Published Oct. 29, 2012 9:35 AM

I Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter 2009(2) s. 160-169

Published Oct. 29, 2012 9:35 AM

- Utviklingen i praksis og forholdet til nasjonal suverenitet

Atikkel av Inge Lorange Backer  i Nytt Norsk Tidsskrift (3-4/2009).

Les artiklen her.

Published Oct. 29, 2012 9:35 AM

I Tidsskrift for Rettsvitenskap nr 01/2009 (side 1-46)

Published Oct. 29, 2012 9:35 AM

Av ragnar Nordeide

I tidskrift : American Journal of International Law 2009 ;Volum 103.(3) s. 567-74

Published Oct. 29, 2012 9:35 AM

Anine Kierulf har skrevet en artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift (3-4/2009).

Les artiklen her.