Artikkel: Rettsstatens overnasjonale vending: den andre prøvingsretten

Anine Kierulf har skrevet en artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift (3-4/2009).

Les artiklen her.

By Anine Kierulf
Published Oct. 29, 2012 9:35 AM