Artikkel: Den europeiske menneskerettsdomstol

- Utviklingen i praksis og forholdet til nasjonal suverenitet

Atikkel av Inge Lorange Backer  i Nytt Norsk Tidsskrift (3-4/2009).

Les artiklen her.

By Inge Lorange Backer
Published Oct. 29, 2012 9:35 AM