2011

Last modified Oct. 29, 2013 1:15 PM by Guro Frostestad

Eirik Bjørge og Mads Andenæs har skrevet en artikkel i seneste utgaven av American Journal of International Law med tittelen: "Preventive Detention".

Last modified Oct. 29, 2012 9:35 AM by Guro Frostestad

Eirik Bjørge har skrevet en artikkel i seneste utgaven av Nordic Journal of Human Rights med tittelen: "Sexuality Rights under the European Convention on Human Rights".

Artikkelen finner du her.