Preventive Detention

Eirik Bjørge og Mads Andenæs har skrevet en artikkel i seneste utgaven av American Journal of International Law med tittelen: "Preventive Detention".

Published Oct. 29, 2012 9:35 AM - Last modified Oct. 29, 2013 1:15 PM