Christian Frederiks skygge. Kongespørsmålet under det overordentlege stortinget

Article by Ola Mestad ( 2016) in: Ruth Solveig Hemstad & Bjørn Arne Steine (ed.),  Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814. (Akademisk Publisering)

Published Aug. 21, 2017 4:31 PM - Last modified Aug. 21, 2017 4:31 PM