Natural resources lunch: Gaps in international environmental law and environment-related instruments: towards a global pact for the environment.

Introduction by Professor Christina Voigt 

Global Pact for the Environment

Bakgrunn

FNs generalforsamling vedtok i 2018 å starte et arbeid med å kartlegge status i internasjonal miljørett og behovet for forbedringer. Dette som et første trinn i et arbeid mot en mulig fremtidig overordnet miljøkonvensjon, foreløpig kalt "Global Pact for the Environment".
(fotnote nr. 122) og en rapport av Ole Kristian Fauchald (fotnote 235). 


Les rapporten fra FNs generalsekretær
"Gaps in international environmental law and environment-related instruments: towards a global pact for the environment."

Rapporten gir en fyldig innføring i internasjonal miljørett slik status er i dag, og peker altså også på alle svakhetene og "gaps", en samlet og autoritativ oversikt.

Christina Voigt har vært en av tre reelle forfattere av rapporten.
Blant alle referansene i fotnotene finner vi både Froukjes Platjouws bok Environmental Law and the Ecosystem Approach: Maintaining Ecological Integrity through Consistency in Law (Routledge, 2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: https://www.jus.uio.no/english/research/areas/natural-resources/events/lunch-seminars/2019/
Published Jan. 10, 2019 12:54 PM - Last modified Mar. 13, 2019 1:58 PM