PhD theses

PhD theses completed by research fellows affiliated to the research group

 • Trude Myklebust
  Fair, orderly and sustainable financial markets? Exploring regulatory challenges arising in a complex, interconnected and evolving financial system amidst increased societal expectations.
  Disputation 1 February 2022
   
 • Hanna Ahlström
  Achieving Sustainability in EU Business and Financial Market Law- A Systems Thinking Approach
  Digital disputation 17 June 2020
   
 • Basang Wangdui
  The Supervisory Role of the Board in China
  Disputation 5 Desember 2019
   
 • Erlend Eriksen Gjein
  Aksjeklasser: Adgangen til å regulere aksjeeiers rettigheter og forpliktelser i aksjeklasser
  Disputation 29 November 2019
   
 • Linn Anker-Sørensen
  Det sammensatte konsernet - analyse av EUs svar på skjulte kontroll-strukturer
  Disputation  6 September 2019
   
 • Caroline Bang Stordrange
  Aksjeutsteders løpende informasjonsplikt og erstatningsansvar. Behov og potensial for effektivisering?
  Disputation, 12 April 2018
   
 • Mark Taylor
  War Economies and International Law:  Regulating the Economic Activity of Armed Conflicts
  Disputation, 14 December 2017
   
 • Jon Christian F. Nordrum
  Bedre regulering? Årsak-virkningsanalyser i norsk reguleringsprosess – med eksempler fra miljøregulering av næringsvirksomhet
  Disputation, 6 December 2017
   
 • Giuseppe Bianco
  Restructuring Sovereign Debt: Private Creditors and International Law
  Disputas, 1. desember 2017
   
 • Blazej Kuzniacki
  Kontrollerte utenlandske selskaper og skatteunngåelse
  Disputation, 13 January 2017
   
 • Marte Eidsand Kjørven
  Ytelse av investeringstjenester til forbruker
  Disputation 26 August 2016
   
 • Isabel Mota Borges
  International Law and Environmental Displacement: Towards a New Human Rights-Based Protection Paradigm
  Disputation 16 August 2016
   
 • Eivind Furuseth
  Forholdet mellom nasjonale omgåelsesregler og skatteavtaler
  Disputation 9 June 2016
   
 • Hedvig Bugge Reiersen
  Aksjelovenes utdelingsbegrep
  Disputation 28 August 2014
   
 • Tore Fjørtoft
  Økonomiske medlemsrettar
  Disputation 23 June 2014
   
 • Gina Bråthen
  Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt
  Disputation 7 November 2013
Published July 19, 2013 10:35 AM - Last modified Feb. 14, 2022 8:49 AM