English version of this page

Æresdoktorforelesninger 2017: Patricia Kameri-Mbote og David Garland

Professor Patricia Kameri-Mbote (Universitetet i Nairobi) og professor David Garland (New York Universitet) utnevnes til æresdoktorer ved UiO, og vil i den anledning holde forelesninger.

Stallen

Foto: © UiO/Beate Ellingsen

Patricia Kameri-Mbotes forelesning har tittelen 'Rearranging Deckchairs on the Titanic: Constitutions As Pathways to Gender Equality in Plural Legal Contexts.'

David Garland skal forelese over 'Penal Power in America: The social roots of mass incarceration.'

Det faglige programmet varer fra kl. 09:15 - 12.00. Fra kl 12.00 - 13.00 blir det servert lunsj.

Ordstyrer: Kjersti Lohne

Patricia Kameri-Mbote er professor og tidligere dekan ved School of Law, University of Nairobi. Hun mottar æresdoktorgraden for sin banebrytende forskning  på tvers av etablerte disipliner som kvinnerett, naturressursrett, menneskerettigheter og utviklingsrett. Hun har hatt et langvarig forsknings- og undervisningssamarbeid med Avdeling for kvinnerett ved Det juridiske fakultet.

David Garland er Arthur T. Vanderbilt Professor of Law og Professor of Sociology ved New York University. Han mottar æresdoktorgraden fordi han er en profilert og betydningsfull akademiker som har betydd mye for norsk kriminologi og rettssosiologi. Hans bøker om straff og kriminalpolitikkens utvikling har klassikerstatus og leses fortsatt av studenter og forskere.

Æresdoktorforelesningen er åpen for alle.

Påmelding via nettskjema innen mandag 28. august kl. 12.

UiOs æresdoktorgrad gis til fremtredende, oftest utenlandske, akademikere. Den tildeles uten at kandidaten har forsvart en avhandling i disputas. UiO har hatt rett til å utnevne æresdoktorer siden 1824. De utnevnes som regel hvert tredje år ved UiOs årsfest i september.

Arrangør

Det juridiske fakultet
Publisert 16. juni 2017 13:54 - Sist endret 6. apr. 2020 10:27