Kampen mot korona: Hva med flyktninger og asylsøkere?

Hva er de langsiktige menneskerettslige, rettssikkerhetsmessige og rettsstatlige konsekvensene av koronaepidemien for mennesker på flukt?

Du kan se debatten i opptak.

Opptak fra webinaret

Flyktninger og asylsøkere er hardt rammet av Koronaepidemien og staters tiltak for å bekjempe smittespredning. 

Internasjonal beskyttelse i dvale - eller nye muligheter?

Korona-pandemien har store konsekvenser for migranter og mennesker på flukt. Mens lovgivning og forskrifter bankes gjennom på rekordtid, er asyl og flyktningeforvaltning  og domstolskontroll mange steder nesten gått i dvale. Nye asylsøknader blir ikke vurdert. Kvoteflyktningeordningen er satt på vent av FNs høykommissær for flyktninger, og overfylte flyktningeleirer er hermetisk lukket.

Samtidig, med krisen kommer også nye muligheter: For eksempel har UDI har begynt å gjennomføre digitale asylintervjuer, Portugal gir midlertidige statsborgerskapsrettigheter til alle migranter og asylsøker, og organisasjoner som jobber med å fremme menneskerettigheter som den internasjonale juristkommisjonen (ICJ Norge) har foreslått å bruke cruiseskip for å kunne evakuere folk fra Morialeiren. 

Debattemaer

  • Hva er de største truslene mot flyktninger og asylsøkeres rettssikkerhet?
  • Hva må til for at korona-innskrenkningene ikke skal bli permanente?
  • Skaper koronaepidemien et mulighetsrom for å tenke nytt om norsk politikk og internasjonale institusjoners praksis?

Innledere

Moderator:

Teknisk moderator (ZOOM)

Publisert 8. apr. 2020 09:07 - Sist endret 9. mars 2021 08:07