Tidligere disputaser - Side 2

Tid og sted: 29. nov. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg, Domus Acacemica

Master i rettsvitenskap Erlend Eriksen Gjein ved Instiututt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Aksjeklasser: Adgangen til å regulere aksjeeiers rettigheter og forpliktelser i aksjeklasser  

Bildet kan inneholde: halskjede, hår, ansikt, øyenbryn, frisyre.
Tid og sted: 1. nov. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Eléonore Maitre-Ekern ved Institutt for offentlig rett og Nordisk institutt for sjørett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d. Towards a circular economy for products. An analysis of EU’s policy and regulatory framework in an ecological perspective

Disputasen vil foregå på Engelsk.

 

Bildet kan inneholde: klær, hake.
Tid og sted: 31. okt. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Karsten Brynildsrud ved Institutt for Offentlig rett og OsloMet vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : Barnevern på strafferettens område – barnevernets ansvar for barn i konflikt med loven  

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, øyenbryn, hake, frisyre.
Tid og sted: 7. okt. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Natalia Torres Zuniga ved Norsk senter for menneskerettigheter vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D. Ideology critique and the Legitimacy of the Inter-American Court of Human Rights: Challenging the Constitutional Analogy, Subsidiarity and Democratic Transformation  

Bildet kan inneholde: hår, eyewear, briller, hake, smil.
Tid og sted: 27. sep. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i kriminologi Jenny Maria Lundgaard vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Kritisk kunnskap: Meningsdannelse og beslutningsprosesser ved politiets operasjonssentral

Tid og sted: 6. sep. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Linn Cecilie Anker-Sørensen ved Institutt for Privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Det sammensatte konsernet - analyse av EUs svar på skjulte kontroll-strukturer

Original tittel: The Multifaceted Corporate Group. Testing EU’s response to hidden control structures

Disputasen vil foregå på engelsk

Tid og sted: 23. aug. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

LL.M Kevin McGillivray ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Government Cloud Procurement: Contracts, Data Protection, and the Quest for Compliance

Tid og sted: 16. aug. 2019 11:0015:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Margrét Vala Kristjánsdóttir vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D Administrative Law and Service Contracts -Adding Colour to the Grey.

Tid og sted: 27. juni 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Ludovica Chiussi ved Norsk senter for menneskerettigheter og Universitetet i Bologna vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d :

Selskaper, alminnelige rettsprinsipper og menneskeretter

Original tittel: Corporations and Human Rights- under General Principles of Law

Disputasen vil foregå på Engelsk

Bildet kan inneholde: Ansikt, Hår, Ansiktsuttrykk, Øyenbryn, Hake.
Tid og sted: 18. juni 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. polit Lisbeth Fullu Skyberg ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi og  vil forsvare sin avhandling for graden Phd:

Rettslige forklaringers troverdighet. En teoretisk, historisk og empirisk undersøkelse av bevismuntlighetens betydning for vurdering av troverdighet i straffesaker  

 

Katrine Kjærheim Fredwall
Tid og sted: 6. juni 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Katrine Kjærheim Fredwall vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : Familieformuerettens korreksjonsmekanismer. Sider ved reglene om indirekte erverv av eiendomsrett, deling og vederlag i ekteskap og samboerskap blant annet vurdert i lys av menneskeretter og empiriske funn  

Tid og sted: 29. mars 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Anne Kjersti Befring ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Genetisk kartlegging som ledd i persontilpasset medisin. Rettighets- og integritetsperspektiver

Tid og sted: 8. feb. 2019 11:1515:00, Professorboligen

Johann Ruben Leiss på Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: COURTS AND SOURCES - On the Systemic Relevance of Article 38 ICJ Statute for ‘Global Adjudication’

Tid og sted: 24. jan. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Sofie A. E. Høgestøl ved Norsk senter for menneskerettigheter  vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d:

Seniority as an Element of Case Selection - A Study of Five Legal Frameworks that Have Governed the Selection of Cases at International Criminal Courts

Tid og sted: 22. jan. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Siv.øk. NHH, cand oecon og cand jur. Gøril Bjerkan ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Det offentligrettslige erstatningsansvar - virkeområde og ansvarsnorm. Basert på en presisering av offentlig servicevirksomhet og myndighetsutøvelse

Tid og sted: 30. nov. 2018 12:1516:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Camilla Guldahl Cooper (LLM) ved Forsvarets Høgskole vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: NATOs engasjementsregler: Om engasjementsregler, selvforsvar og bruk av makt i væpnet konflikt

Original tittel: NATO Rules of Engagement: On ROE, self-defence and the use of force during armed conflict

Disputasen vil foregå på Engelsk

Tid og sted: 7. nov. 2018 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Andreas Van den Heuvel ved institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Minstelønn - forpliktelser, begrensninger og løsninger.

Tid og sted: 18. sep. 2018 11:1515:00, Gamle fetsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Marie Nesvik ved institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Beskyttelse av arbeidstakeren i internasjonal privatrett

Tid og sted: 26. juni 2018 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Sondre Torp Helmersen vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d The Application of Teachings by the International Court of Justice

Tid og sted: 31. mai 2018 11:1515:00, Auditorium 4, 2. etg. Urbygningen

Milos Novovic ved Institutt for Privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d. Licensing of User-Generated Content: How Online Platforms Exploit Users’ Copyrighted Works

Tid og sted: 28. mai 2018 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Anniken Sørlie vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: The Right to Gender Identity. A grounded life cycle perspective

Tid og sted: 30. apr. 2018 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Sevda Clark ved Norsk senter for menneskerettigheter vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d. The Child Subject - An Intertextual Reconstruction of Liberal subjectivity

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted: 27. apr. 2018 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. Philol. Ole Henrik Borchgrevink Hansen vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d; Å fremme toleranse og autonomi i skolen

Original tittel: Public education and diversity: promoting tolerance and autonomy in liberal democracies

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted: 12. apr. 2018 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Caroline Bang Stordrange ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Aksjeutsteders løpende informasjonsplikt og erstatningsansvar. Behov og potensial for effektivisering?

Tid og sted: 9. apr. 2018 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Olav Haugen Moen vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Forvaltningsskjønn og domstolskontroll