Tidligere disputaser - Side 3

Tid og sted: 8. mars 2018 11:1515:00, Gamle festal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettssosiologi Rune Ellefsen ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Lovbrytende protestbevegelser - og kontrollen av dem.

Originaltittel: Performing and policing transgressive protest: A relational approach to the SHAC-HLS conflict in Britain (1999–2014)  

Disputasen foregår på Engelsk.

Tid og sted: 30. jan. 2018 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i rettsvitenskap Alexander Næss Skjønberg ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Fredsplikt i tarifforhold

Tid og sted: 29. jan. 2018 11:1515:00, Gamle festal, 1. etg. Urbygningen

David Rodriguez Goyes ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Biopirateri fra et grønt kriminologisk perspektiv.

Original tittel: Biopiracy from a green criminological perspective

Disputasen vil foregå på engelsk

Tid og sted: 15. des. 2017 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Sigrid Redse Johansen ved Norsk senter for menneskerettigheter og Forsvarets Høgskole vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: On military necessity: And the commander’s assessment of military necessity under the international law of armed conflict during conduct of hostilities.  

Tid og sted: 14. des. 2017 12:1515:00, Gamle festsal, 1 etg. Urbygningen

Mark Taylor vil forsvare sin avhandling for graden Dr Philos : War Economies and International Law:  Regulating the Economic Activity of Armed Conflicts

Jon Christian F. Nordrum
Tid og sted: 6. des. 2017 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Jon Christian F. Nordrum ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d. Bedre regulering? Årsak-virkningsanalyser i norsk reguleringsprosess – med eksempler fra miljøregulering av næringsvirksomhet

Tid og sted: 5. des. 2017 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Anette Bringedal Houge ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : “Thugs” on Trial. Narrating Conflict-Related Sexual Violence in and for International Criminal Justice                

Tid og sted: 1. des. 2017 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Giuseppe Bianco ved Institutt for Privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : Restructuring Sovereign Debt: Private Creditors and International Law

Tid og sted: 17. nov. 2017 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Carola Lingaas ved Institutt for Offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : The Concept of Race in International Criminal Law

Tid og sted: 3. nov. 2017 13:1516:00, Gamle festsal, 1. etg. Da

Master of Laws Dina Townsend ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : Human dignity and the adjudication of environmental rights

Tid og sted: 20. okt. 2017 11:1515:00, Auditorium 4, 2. etg Urbygningen, Karl Johansgt. 47

Master i Kriminologi Siv Rebekka Runhovde vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Policing the Illegal Trade in Wildlife. A Study of Norway and Uganda

Tid og sted: 22. mai 2017 13:1516:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Nertila Kuraj ved Insiutt for Offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: REACHing AN ENVIRONMENTAL REGULATION FOR NANOTECHNOLOGY. An analysis of REACH as an instrument for preventing and reducing the environmental impacts of nanomaterials. 

Tid og sted: 17. mars 2017 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur, LL.M Michael Reiertsen ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d :

Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 13 - fortid, nåtid og fremtid

Original tittel: The European Convention on Human Rights Article 13 - Past, Present and Future  

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted: 16. mars 2017 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i rettsvitenskap Eivind Junker ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling Klimatilpasning i arealplanlegging for graden Ph.d.

Tid og sted: 2. feb. 2017 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

River Kate Hustad ved Norsk senter for menneskerettigheter vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Government belongs where there is Poverty - The obligations of states in International Human Rights Law to Break the Chains of Poverty

Tid og sted: 13. jan. 2017 11:0015:00, Gamle festsal

Blazej Kuzniacki ved Institutt for Offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Controlled Foreign Companies and Tax Avoidance: International and Comparative Perspectives with Specific Reference to Polish Tax and Constitutional Law, EU Law and Tax Treaties.

Disputasen vil foregå på engelsk.  

Tid og sted: 18. nov. 2016 11:1515:00, Teologisk eksamenssal, 2. etg. Urbygningen

Yong Zhou ved Norsk senter for menneskerettigheter vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Free Prior Informed Consent (FPIC) and Hydropower Development: Institutional Constraints on Indigenous Peoples’ Rights in the Party-State China

 

Tid og sted: 14. okt. 2016 12:4516:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Azin Tadjdini ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Constitutional De-Secularization and Limitations in Equality of Liberty

Tid og sted: 16. sep. 2016 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Kurt Weltzien ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Boikott i arbeidskampsammenheng

Tid og sted: 29. aug. 2016 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. DA

Master i rettssosiologi Monika Lindbekk ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Inscribing Islamic shari‘a in Egyptian marriage and divorce law: continuity and ruptur.  

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted: 26. aug. 2016 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i rettsvitenskap Marte Eidsand Kjørven ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Ytelse av investeringstjenester til forbruker: Verdipapirrettslige, kontraktsrettslige og erstatningsrettslige krav til atferd  

Tid og sted: 16. aug. 2016 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Isabel Mota Borges ved Norsk senter for menneskerettigheter vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : International Law and Environmental Displacement: Towards a New Human Rights-Based Protection Paradigm

Tid og sted: 24. juni 2016 11:1515:00, Kjerka, 2. etg. Domus Media

Master i rettsvitenskap Olga Mironenko Enerstvedt ved Institutt for Privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Aviation security and protection of individuals: Technologies and legal principles  

Disputasen foregår på engelsk.

Tid og sted: 9. juni 2016 11:1515:00, Gamle festal, 1. etg. DA

Cand. jur Eivind Furuseth ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Forholdet mellom nasjonale omgåelsesregler og skatteavtaler

Originaltittel: The relationship between domestic anti-avoidance rules and tax treaties  

Disputasen vil foregå på norsk.

Tid og sted: 10. mars 2016 12:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. DA

Cand. philol Dagfinn Chr. Selvaag vil forsvare sin avhandling for graden dr. philos: Anerkjennelse av stater og regjeringer i folkeretten – Med særlig vekt på norsk anerkjennelsespraksis